Home / Giải bài tập Địa lý 11 / Giải bài tập Địa Lí lớp 11 Bài 12: Ô-xtrây-li-a

Giải bài tập Địa Lí lớp 11 Bài 12: Ô-xtrây-li-a

Giải bài tập Địa Lí lớp 11 Bài 12: Ô-xtrây-li-a

TIẾT 1: KHÁI QUÁT VỀ Ô- XTRAY-LI-A

Bài 1: Hãy trình bày một số đặc điểm về tự nhiên và dân cư – xã hội của Ô-xtrây-li-a.

Đang biên soạn

Bài 2: Hãy chứng tỏ rằng Ô-xtrây-li-a là nước có nền công nghiệp phát triển cao.

Lời giải:

Đang biên soạn

Bài 3: Dựa vào hình 12.5, hãy phân tích để thấy rõ tính hiện đại của các trang trại nông nghiệp ở Ô-xtrây-li-a.

Lời giải:

Đang biên soạn.

TIẾT 2: THỰC HÀNH: TÌM HIỂU VỀ DÂN CƯ Ô-XTRAY-LI-A

1. Dân số ít, gia tăng chủ yếu do nhập cư

– Dân số ô-xtrây-li-a còn ít: hơn 20 triệu dân trên 7,7 triệu km2.

– Dân số tăng chậm: 1900: 4,7 triệu; 1939: 6,9 triệu; 1985: 15,8 triệu; 2000: 19,2 triệu; 2005: 20,4 triệu.

– Tỉ lệ tăng dân số thấp (1,3%/năm, thời kì 1995 – 2000; 0,6% năm 2005) và có xu hướng giảm nhanh: từ 1,3% xuống 0,6%.

– Dân số tăng chủ yếu do nhập cư: trước 1973, dân nhập cư có nguồn gốc từ châu Âu. Từ 1973 đến nay, dân nhập cư từ châu Á đến tăng nhanh, gần đây đạt 40%. Ô-xtrây-lia là một quốc gia đa dân tộc (151 tộc người), đa tôn giáo, đa văn hoá đang gắn kết với khu vực châu Á – Thái Bình Dương ngày càng mạnh mẽ

2. Dân cư ở Ô-xtrây-li-a phân bố rất không đồng đều

Xem thêm:  Giải bài tập Địa Lí lớp 11 Bài 10: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)

– Mật độ dân số ở ô-xtrây-li-a thấp nhất trong số các lục địa có người ở (3 người/km2).

– Dân cư phân bố rất không đều: Khoảng 90% dân số sống tập trung trên 3% diện tích các dải đất ven biển phía Đông, Đông Nam và Tây Nam. Vùng nội địa chiếm 97% diện tích hầu như không có người ở (0,3 người/km2). Tỉ lệ dân cư đô thị cao, chiếm 85% dân số.

– Sự phân bố dần cư không đều khiến lao động sử dụng chưa hợp lí, tài nguyên thiên nhiên không được khai thác đúng mức

3. Dân cư của Ô-xtrây-li-a có chất lượng cao

– Dân cư Ô-xtrây-li-a có trình độ học vấn cao: tỉ lệ phổ cập giáo dục và tốt nghiệp ứng hàng đầu thế giới.

– Ô-xtrây-li-a là một trong 10 nước đứng hàng đầu thế giới về lao động kĩ thuật chất lượng cao, đặc biệt trong ngành công nghệ thông tin và tài chính.

– Ô-xtrây-li-a chiếm 2,5% số công trình nghiên cứu, 8 giải Nô-ben khoa học kĩ thuật thế giới.

– Chỉ số HDI đạt 0,955; xếp thứ 3 thế giới.

– Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế phù hợp tiêu chí các nước phát triển: khu vực I rất thấp (3%), khu vực III rất cao (71%).

– Nhờ nguồn nhân lực chất lượng cao nên ô-xtrây-li-a thu hút mạnh nguồn vốn đầu tư trực tiếp FDI khiến tốc độ tăng trưởng kinh tế cao gấp 2 lần so với nhóm nước phát triển OECD.

Xem thêm:  Giải bài tập Địa lí lớp 11 Bài 4: Thực hành: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển

Check Also

top 10 anh hot girl hoc sinh cap 2 viet 12 310x165 - Giải bài tập Địa Lí lớp 11 Bài 6: Hợp chủng quốc Hoa Kì

Giải bài tập Địa Lí lớp 11 Bài 6: Hợp chủng quốc Hoa Kì

Giải bài tập Địa Lí lớp 11 Bài 6: Hợp chủng quốc Hoa Kì TIẾT …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *