Giải bài tập Toán học lớp 4 đầy đủ theo thứ tự khung chương trình

Mục lục Giải bài tập Toán lớp 4

Chương I : Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

Chương II : Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học

Xem thêm:  Giải Toán 11 Câu hỏi ôn tập chương 2

Chương 3: Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3 – Giới thiệu Hình bình hành

Chương 4: Phân số – Các phép tính với phân số – Giới thiệu Hình thoi

Xem thêm:  Giải Toán 5 Luyện tập chung trang 48 phần 2

Chương 5: Tỉ số – Một số bài toán liên quan đến tỉ số – Tỉ lệ bản đồ

Chương 6: Ôn tập

Xem thêm:  Giải Toán 4 Tỉ lệ bản đồ
Đánh giá bài viết