Home / Giải bài tập Sách giáo khoa / Giải bài tập Toán lớp 3 bài Góc vuông, góc không vuông

Giải bài tập Toán lớp 3 bài Góc vuông, góc không vuông

Giải bài tập Toán lớp 3 bài Góc vuông, góc không vuông

Câu 1: Trang 42 – sgk Toán lớp 3

a) Dùng eke để nhận biết góc vuông của hình bên rồi đánh dấu góc vuông (theo mẫu)

anh 1 goc vuong - Giải bài tập Toán lớp 3 bài Góc vuông, góc không vuông

b) Dùng eke để vẽ:

– Góc vuông đỉnh O, cạnh OA, OB, (theo mẫu)

– Góc vuông đỉnh M, cạnh MC, MD. (cắt hình)

anh 2 goc vuong - Giải bài tập Toán lớp 3 bài Góc vuông, góc không vuông

Bài làm:

a) Muốn nhận biết góc nào vuông, các con dùng eke, sau đó lấy góc vuông của eke, đó vào tất cả các góc, nếu góc nào trùng với góc của eke thì đó là góc vuông, và ngược lại góc không vừa với góc eke thì không phải là góc vuông.

anh 3 goc vuong - Giải bài tập Toán lớp 3 bài Góc vuông, góc không vuông

b) Các con chỉ cần đặt eke và kẻ hai đường hai bên lề eke như hình mẫu. Cạnh dưới là MC và cạnh đứng là MD.

anh 4 goc vuong - Giải bài tập Toán lớp 3 bài Góc vuông, góc không vuông

Câu 2: Trang 42 – sgk Toán lớp 3

a) Nêu tên đỉnh và cạnh góc vuông

b) Nêu tên đỉnh và cạnh các góc không vuông

anh 5 goc vuong - Giải bài tập Toán lớp 3 bài Góc vuông, góc không vuông

Loading...
Bài làm:

anh 6 goc vuong - Giải bài tập Toán lớp 3 bài Góc vuông, góc không vuông

Câu 3: Trang 42 – sgk Toán lớp 3

Trong hình tứ giác MNPQ, góc nào là góc vuông ? Góc nào là góc không vuông ?

anh 7 goc vung - Giải bài tập Toán lớp 3 bài Góc vuông, góc không vuông

Bài làm:

Trong tứ giác MNPQ ta thấy:

Có hai góc vuông đó là góc vuông có đỉnh M và đỉnh Q

Có hai góc không vuông đó là góc có đỉnh N và đỉnh P

anh 8 goc vung - Giải bài tập Toán lớp 3 bài Góc vuông, góc không vuông

Câu 4: Trang 42 – sgk Toán lớp 3 

Khoanh tròn vào chữ đặt trước  câu trả lời đúng :

anh 9 goc vuong - Giải bài tập Toán lớp 3 bài Góc vuông, góc không vuông

Số góc vuông trong hình bên là :

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Bài làm:

anh 10 goc vuong - Giải bài tập Toán lớp 3 bài Góc vuông, góc không vuông

Đáp án đúng là:

D: 4

Xem thêm:  Giải Toán 5 Bài Nhân một số thập phân với một số thập phân

Check Also

duyen dang hoc sinh 300x165 - Giải Toán 5 Bài Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

Giải Toán 5 Bài Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

Giải Toán 5 Bài Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *