Home / Giải bài tập Vật lý lớp 12 / Giải Lý lớp 12 Bài 13: Các mạch điện xoay chiều

Giải Lý lớp 12 Bài 13: Các mạch điện xoay chiều

Giải Lý lớp 12 Bài 13: Các mạch điện xoay chiều

C1 trang 67 SGK:

Hãy nhắc lại các định nghĩa của u, U và U

Trả lời:

– Điện áp tức thời xoay chiều là điện áp biến thiên tuần hoàn với thời gian theo quy luật của hàm số sin hay cosin.

– Điện áp cực đại là giá trị lớn nhất luôn dương khi hàm cos hay sin bằng 1.

– Điện áp hiệu dụng là giá trị của điện áp hiện thị trên vôn kế (bằng điện áp cực đại chia √2).

C2 trang 68 SGK:

Phát biểu định luật Ôm đối với dòng điện một chiều qua một dây dẫn.

Trả lời:

Cường độ dòng điện qua đoạn mạch thì tỉ lệ thuận với điện áp 2 đầu đoạn mạch và tỉ lệ nghịch với điện trở đoạn mạch.

giai ly lop 12 bai 13 cac mach dien xoay chieu - Giải Lý lớp 12 Bài 13: Các mạch điện xoay chiều

C3 trang 68 SGK:

Dòng điện trên hình 13.4 (SGK) có "chạy qua" hai tấm của tụ điện không? Cơ chế của dòng điện ấy như thế nào?

Trả lời:

Dòng điện trong mạch hình 13.4 có tụ điện là dòng điện tích dịch chuyển từ bản dương (+q) sang bản âm (-q) ở phía ngoài tụ điện, do đó dòng điện không chạy qua 2 tấm của tụ điện.

C4 trang 70 SGK:

Chứng minh rằng đại lượng ZC = 1/Cω có đơn vị là ôm (đơn vị của điện trở)

Trả lời:

giai ly lop 12 bai 13 cac mach dien xoay chieu 1 - Giải Lý lớp 12 Bài 13: Các mạch điện xoay chiều

Vậy ZC có đơn vị là ôm.

C5 trang 71 SGK:

Chứng minh hệ thức sau đây giữa điện áp u ở hai đầu cuộn cảm và dòng điện i chạy qua cuộn cảm đó (H.13.5)

Xem thêm:  Giải Lý lớp 12 Bài 29: Thực hành: Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa

giai ly lop 12 bai 13 cac mach dien xoay chieu 2 - Giải Lý lớp 12 Bài 13: Các mạch điện xoay chiều

Trả lời:

giai ly lop 12 bai 13 cac mach dien xoay chieu 3 - Giải Lý lớp 12 Bài 13: Các mạch điện xoay chiều

C6 trang 72 SGK:

Chứng minh rằng ZL = ωL có đơn vị của điện trở

Trả lời:

giai ly lop 12 bai 13 cac mach dien xoay chieu 4 - Giải Lý lớp 12 Bài 13: Các mạch điện xoay chiều

Vậy ZL có đơn vị là Ôm

Bài 1 (trang 74 SGK Vật Lý 12)

Phát biểu định luật Ôm của dòng điện xoay chiều đối với mạch chỉ có

a) một tụ điện

b) một cuộn cảm thuần

Lời giải:

Định luật Ôm của dòng điện xoay chiều chỉ có một tụ điện.

Cường độ hiệu dụng trong mạch chứa tụ điện có giá trị bằng thương số của điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch và dung kháng của mạch.

Định luật Ôm của dòng điện xoay chiều chỉ có một cuộn cảm thuần.

Cường độ hiệu dụng trong mạch chứa một cuộn cảm thuần có giá trị bằng thương số của điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch và cảm kháng của mạch.

Bài 2 (trang 74 SGK Vật Lý 12)

So sánh tác dụng cản trở dòng điện xoay chiều thể hiện trong

a) ZC

b) ZL

Lời giải:

giai ly lop 12 bai 13 cac mach dien xoay chieu 5 - Giải Lý lớp 12 Bài 13: Các mạch điện xoay chiều

Nếu C và f tăng thì ZC giảm, ít cản trở dòng điện và ngược lại.

Cảm kháng Z¬L = Lω = 2πf.L ; ZL tỉ lệ với L và f

Nếu L và f tăng thì cản trở dòng điện nhiều và ngược lại

Bài 3 (trang 74 SGK Vật Lý 12)

Điện áp giữa hai đầu của một tụ điện: u = 100√2cos100πt (V). Cường độ hiệu dụng trong mạch I = 5V.

a) xác định C

b) Viết biểu thức của i

Lời giải:

a) Theo định luật Ôm trong mạch C

Loading...

giai ly lop 12 bai 13 cac mach dien xoay chieu 6 - Giải Lý lớp 12 Bài 13: Các mạch điện xoay chiều

b) Biểu thức cường độ trong đoạn mạch chỉ có C thì i sớm pha hơn u một góc π/2

giai ly lop 12 bai 13 cac mach dien xoay chieu 7 - Giải Lý lớp 12 Bài 13: Các mạch điện xoay chiều

Bài 4 (trang 74 SGK Vật Lý 12)

Điện áp giữa hai đầu của một cuộn cảm thuần: u = 100√2cos100πt (V), Cường độ hiệu dụng trong mạch I = 5V.

a) xác định L

b) Viết biểu thức của i

Lời giải:

a) Định luật Ôm trong mạch L

giai ly lop 12 bai 13 cac mach dien xoay chieu 8 - Giải Lý lớp 12 Bài 13: Các mạch điện xoay chiều

b) Biểu thức cường độ trong đoạn mạch chỉ có L thì i trễ pha hơn u một góc π/2

giai ly lop 12 bai 13 cac mach dien xoay chieu 9 - Giải Lý lớp 12 Bài 13: Các mạch điện xoay chiều

Bài 5 (trang 74 SGK Vật Lý 12)

Chứng minh rằng, khi hai cuộn cảm thuần L1 và L2 mắc nối tiếp trong một mạch điện xoay chiều thì cuộn cảm tương đương có cảm kháng cho bởi: ZL = (L1 + L2

Lời giải:

giai ly lop 12 bai 13 cac mach dien xoay chieu 10 - Giải Lý lớp 12 Bài 13: Các mạch điện xoay chiều

Bài 6 (trang 74 SGK Vật Lý 12)

Chứng minh rằng, khi hai tụ điện C1 và C2 mắc nối tiếp thì điện dung tương đương có dung kháng:

giai ly lop 12 bai 13 cac mach dien xoay chieu 11 - Giải Lý lớp 12 Bài 13: Các mạch điện xoay chiều

Lời giải:

giai ly lop 12 bai 13 cac mach dien xoay chieu 12 - Giải Lý lớp 12 Bài 13: Các mạch điện xoay chiều

Bài 7 (trang 74 SGK Vật Lý 12)

Một đoạn mạch chứa một số tụ điện có điện dung tương đương C, đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp tức thời u = Umcosωt (V). Cường độ hiệu dụng trong mạch là bao nhiêu?

giai ly lop 12 bai 13 cac mach dien xoay chieu 13 - Giải Lý lớp 12 Bài 13: Các mạch điện xoay chiều

Lời giải:

Chọn đáp án D.

giai ly lop 12 bai 13 cac mach dien xoay chieu 14 - Giải Lý lớp 12 Bài 13: Các mạch điện xoay chiều

Bài 8 (trang 74 SGK Vật Lý 12)

Đoạn mạch chứa một cuộn cảm thuần L, đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp tức thời u = Umcosωt(V)thì cường độ hiệu dụng trong mạch là bao nhiêu?

giai ly lop 12 bai 13 cac mach dien xoay chieu 15 - Giải Lý lớp 12 Bài 13: Các mạch điện xoay chiều

Lời giải:

Chọn đáp án B.

giai ly lop 12 bai 13 cac mach dien xoay chieu 16 - Giải Lý lớp 12 Bài 13: Các mạch điện xoay chiều

Bài 9 (trang 74 SGK Vật Lý 12)

Điện áp u = 200√2cosωt (V) đặt vào hai đầu một cuộn dây cảm thuần thì tạo ra dòng điện có cường độ hiệu dụng I = 2A. Cảm kháng có giá trị là bao nhiêu?

A. 100Ω

B. 200 Ω

C. 100√2 Ω

D. 200√2 Ω

Lời giải:

Chọn đáp án A.

giai ly lop 12 bai 13 cac mach dien xoay chieu 17 - Giải Lý lớp 12 Bài 13: Các mạch điện xoay chiều

Check Also

duyen dang hoc sinh 300x165 - Giải Lý lớp 12 Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Giải Lý lớp 12 Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Giải Lý lớp 12 Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân C1 trang …