Home / Giải bài tập Vật lý lớp 12 / Giải Lý lớp 12 Bài 14: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Giải Lý lớp 12 Bài 14: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Giải Lý lớp 12 Bài 14: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

C1 trang 75 SGK: Hãy nhắc lại định luật về hiệu điện thế trong mạch điện một chiều gồm nhiều điện trở mắc nối tiếp.

Trả lời:

Hiệu điện thế của mạch điện một chiều gồm nhiều điện trở ghép nối tiếp bằng tổng hiệu điện thế của từng đoạn U = U1 + U2 + …

C2 trang 76 SGK: Hãy giải thích vị trí tương hỗ của các vecto quay U và I trong hình 14.2 SGK.

Trả lời:

giai ly lop 12 bai 14 mach co r l c mac noi tiep - Giải Lý lớp 12 Bài 14: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

C3 trang 77 SGK: Chứng minh các hệ thức (14.1), (14.2) cho trường hợp UL > UC.

Trả lời:

giai ly lop 12 bai 14 mach co r l c mac noi tiep 1 - Giải Lý lớp 12 Bài 14: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Bài 1 (trang 79 SGK Vật Lý 12): Phát biểu định luật Ôm đối với mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp.

Lời giải:

Định luật Ôm của dòng điện xoay chiều của đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp: "Cường độ hiệu dụng trong mạch R, L, C mắc nối tiếp có giá trị bằng thương số của điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch và tổng trở của mạch."

Bài 2 (trang 79 SGK Vật Lý 12): Dòng nào có cột A tương ứng với dòng nào ở cột B?

giai ly lop 12 bai 14 mach co r l c mac noi tiep 2 - Giải Lý lớp 12 Bài 14: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Lời giải:

Kết cột A tương ứng cột B.

1 – e)

2 – c)

3 – a)

4 – a)

5 – c)

6 – f)

Bài 3 (trang 79 SGK Vật Lý 12): Trong mạch điện xoay chiều nối tiếp, cộng hưởng là gì? Đặc trưng của cộng hưởng?

Lời giải:

Cộng hưởng điện là hiện tượng trong mạch R, L, C mắc nối tiếp có ZL = ZC hay ω2LC = 1.

Xem thêm:  Giải Lý lớp 12 Bài 6: Thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn

Đặc điểm: Tổng trở mạch Z = R là nhỏ nhất và I = U/R là lớn nhất.

Dòng điện i cùng pha với điện áp u

U = UR

UL = UC

Bài 4 (trang 79 SGK Vật Lý 12)

giai ly lop 12 bai 14 mach co r l c mac noi tiep 3 - Giải Lý lớp 12 Bài 14: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Lời giải:

Mạch R nối tiếp tụ điện thì i sớm pha so với u một góc φ. Ta có u = 60 √2cos100πt ⇒ i = I0 cos(100πt + φi)

giai ly lop 12 bai 14 mach co r l c mac noi tiep 4 - Giải Lý lớp 12 Bài 14: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Bài 5 (trang 79 SGK Vật Lý 12)

giai ly lop 12 bai 14 mach co r l c mac noi tiep 5 - Giải Lý lớp 12 Bài 14: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Lời giải:

Mạch R nối tiếp với cuộn cảm thì i trễ pha so với u một góc φ.

Ta có u = 120√2cos100πt (V). ⇒ i = I cos(100πt + φi)

giai ly lop 12 bai 14 mach co r l c mac noi tiep 6 - Giải Lý lớp 12 Bài 14: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Bài 6 (trang 79 SGK Vật Lý 12): Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 30Ω nối tiếp với một tụ điện C. Cho biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch bằng 100V, giữa hai đầu tụ điện bằng 80V, tính ZC và cường độ hiệu dụng I.

Lời giải:

Mạch R nối tiếp với C

giai ly lop 12 bai 14 mach co r l c mac noi tiep 7 - Giải Lý lớp 12 Bài 14: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Bài 7 (trang 80 SGK Vật Lý 12): Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 40Ω ghép nối tiếp với cuộn cảm L. Cho biết điện áp tức thời hai đầu mạch u = 80cos100πt (V) và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm UL = 40V.

Loading...

a) Xác định ZL

b) Viết biểu thức của i.

Lời giải:

Mạch R nối tiếp với L

u = 80cos100πt (V), R = 40Ω; UL = 40V

a) Xác định ZL

giai ly lop 12 bai 14 mach co r l c mac noi tiep 8 - Giải Lý lớp 12 Bài 14: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

b) Biểu thức của i, đoạn mạch R, L thì i trễ pha so với u một góc φ

Ta có: u = 80cos100πt (V) ⇒ i = I cos(100πt + φi)

giai ly lop 12 bai 14 mach co r l c mac noi tiep 9 - Giải Lý lớp 12 Bài 14: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Bài 8 (trang 80 SGK Vật Lý 12)

giai ly lop 12 bai 14 mach co r l c mac noi tiep 10 - Giải Lý lớp 12 Bài 14: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Lời giải:

giai ly lop 12 bai 14 mach co r l c mac noi tiep 11 - Giải Lý lớp 12 Bài 14: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Bài 9 (trang 80 SGK Vật Lý 12)

giai ly lop 12 bai 14 mach co r l c mac noi tiep 12 - Giải Lý lớp 12 Bài 14: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Lời giải:

giai ly lop 12 bai 14 mach co r l c mac noi tiep 13 - Giải Lý lớp 12 Bài 14: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

giai ly lop 12 bai 14 mach co r l c mac noi tiep 14 - Giải Lý lớp 12 Bài 14: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Bài 10 (trang 80 SGK Vật Lý 12)

giai ly lop 12 bai 14 mach co r l c mac noi tiep 15 - Giải Lý lớp 12 Bài 14: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Lời giải:

Mạch R, L, C nối tiếp.

Mạch cộng hưởng:

giai ly lop 12 bai 14 mach co r l c mac noi tiep 16 - Giải Lý lớp 12 Bài 14: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Biểu thức của i:

giai ly lop 12 bai 14 mach co r l c mac noi tiep 17 - Giải Lý lớp 12 Bài 14: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Bài 11 (trang 80 SGK Vật Lý 12)

Chọn câu đúng.

giai ly lop 12 bai 14 mach co r l c mac noi tiep 18 - Giải Lý lớp 12 Bài 14: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Lời giải:

– Chọn D

– Ta có:

giai ly lop 12 bai 14 mach co r l c mac noi tiep 19 - Giải Lý lớp 12 Bài 14: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Vậy biểu thức cường độ dòng điện là:

giai ly lop 12 bai 14 mach co r l c mac noi tiep 20 - Giải Lý lớp 12 Bài 14: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Bài 12 (trang 80 SGK Vật Lý 12): Chọn đáp án đúng.

giai ly lop 12 bai 14 mach co r l c mac noi tiep 21 - Giải Lý lớp 12 Bài 14: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Lời giải:

– Chọn D.

giai ly lop 12 bai 14 mach co r l c mac noi tiep 22 - Giải Lý lớp 12 Bài 14: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Check Also

duyen dang hoc sinh 300x165 - Giải Lý lớp 12 Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Giải Lý lớp 12 Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Giải Lý lớp 12 Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân C1 trang …