Home / Giải bài tập Vật lý lớp 12 / Giải Lý lớp 12 Bài 15: Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất

Giải Lý lớp 12 Bài 15: Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất

Giải Lý lớp 12 Bài 15: Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất

C1 trang 81 SGK: Nhắc lại các công thức tính công suất điện tiêu thụ trong một mạch điện không đổi.

Trả lời:

Công suất tiêu thụ mạch điện không đổi P = UI

C2 trang 83 SGK: Bổ sung vào cho đầy đủ bằng 15.1 SGK.

Trả lời:

Một số giá trị của hệ số công suất trong các đoạn mạch.

Bài 1 (trang 85 SGK Vật Lý 12): Công suất điện tiêu thụ trong một mạch điện xoay chiều phụ thuộc những đại lượng nào?

Lời giải:

Công suất tỏa nhiệt P phụ thuộc vào hệ số công suất.

Mà hệ số công suất cos φ = R/Z, do đó P phụ thuộc vào Z và R.

Bài 2 (trang 85 SGK Vật Lý 12): Hãy chọn câu đúng.

Hệ số công suất của một mạch điện xoay chiều bằng:

giai ly lop 12 bai 15 cong suat dien tieu thu cua mach dien xoay chieu he so c - Giải Lý lớp 12 Bài 15: Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất

Lời giải:

Chọn đáp án C.

giai ly lop 12 bai 15 cong suat dien tieu thu cua mach dien xoay chieu he so c 1 - Giải Lý lớp 12 Bài 15: Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất

Bài 3 (trang 85 SGK Vật Lý 12): Hãy chọn câu đúng.

Hệ số công suất trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp với ZL = ZC:

A. bằng 0

B. bằng 1

C. phụ thuộc R

D. phụ thuộc ZC/ZL

Lời giải:

Chọn đáp án B.

giai ly lop 12 bai 15 cong suat dien tieu thu cua mach dien xoay chieu he so c 2 - Giải Lý lớp 12 Bài 15: Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất

Loading...

Bài 4 (trang 85 SGK Vật Lý 12): Hãy chọn câu đúng.

Mạch điện xoay chiều nối tiếp R = 10Ω; ZL = 8Ω; ZC = 6Ω với tần số f. Giá trị của tần số để hệ số công suất bằng 1:

A. là một số < f

B. là một số > f

C. là một số = f

D. không tồn tại

Lời giải:

Chọn đáp án A. Ta có

giai ly lop 12 bai 15 cong suat dien tieu thu cua mach dien xoay chieu he so c 3 - Giải Lý lớp 12 Bài 15: Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất

Bài 5 (trang 85 SGK Vật Lý 12): Cho mạch điện trên hình 15.2, trong đó L là một cuộn cảm thuần, điện áp hai đầu mạch uPQ = 60√2cos100πt (V), các điện áp hiệu dụng UPN = UNQ = 60V. Hệ số công suất của mạch là bao nhiêu?

giai ly lop 12 bai 15 cong suat dien tieu thu cua mach dien xoay chieu he so c 4 - Giải Lý lớp 12 Bài 15: Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất

Lời giải:

Chọn đáp án A. Ta có:

giai ly lop 12 bai 15 cong suat dien tieu thu cua mach dien xoay chieu he so c 5 - Giải Lý lớp 12 Bài 15: Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất

Bài 6 (trang 4 SGK Vật Lý 12)

giai ly lop 12 bai 15 cong suat dien tieu thu cua mach dien xoay chieu he so c 6 - Giải Lý lớp 12 Bài 15: Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất

Lời giải:

giai ly lop 12 bai 15 cong suat dien tieu thu cua mach dien xoay chieu he so c 7 - Giải Lý lớp 12 Bài 15: Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất

Xem thêm:  Giải Lý lớp 12 Bài 6: Thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn

Check Also

duyen dang hoc sinh 300x165 - Giải Lý lớp 12 Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Giải Lý lớp 12 Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Giải Lý lớp 12 Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân C1 trang …