Home / Giải bài tập Vật lý lớp 12 / Giải Lý lớp 12 Bài 17: Máy phát điện xoay chiều

Giải Lý lớp 12 Bài 17: Máy phát điện xoay chiều

Giải Lý lớp 12 Bài 17: Máy phát điện xoay chiều

C1 trang 92 SGK: Nhắc lại nguyên tắc chung tạo ra dòng điện xoay chiều.

Trả lời:

Nguyên tắc:

– Dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ.

– Cho khung dây dẫn quay quanh trục cố định trong một từ trường đều B có phương vuông góc trục quay.

– Từ thông qua khung biến thiên, trong khung xuất hiện một suất điện động cảm ứng xoay chiều.

C2 trang 92 SGK: Chứng minh công thức 17.1 SGK. Một máy phát điện quay 600 vòng/ phút có 5 đôi cực, sẽ tạo ra dòng điện xoay chiều với f bằng bao nhiêu?

Trả lời:

Chứng minh f = np

Giả sử phần cảm có p nam châm (p cực Bắc và p cực Nam), quay với tần số n vòng/s.

Khi roto quay, đầu trên một cực Bắc quay qua một cuộn dây, rồi đến cực Nam, sau đó đến cực Bắc thứ hai.

Từ thông qua một cuộn dây biến thiên tuần hoàn với chu kì bằng thời gian để một cực Bắc đi từ một cuộn dây đến cuộn dây kế tiếp theo.

Trong một chu kì quay của roto, có p lần chu kì của dòng cảm ứng, ta có:

giai ly lop 12 bai 17 may phat dien xoay chieu - Giải Lý lớp 12 Bài 17: Máy phát điện xoay chiều

C3 trang 94 SGK: Chứng minh công thức (17.3)

Trả lời:

giai ly lop 12 bai 17 may phat dien xoay chieu 1 - Giải Lý lớp 12 Bài 17: Máy phát điện xoay chiều

Bài 1 (trang 11 SGK Vật Lý 12): Các máy phát điện xoay chiều nói chung dựa trên nguyên tắc nào?

Loading...

Lời giải:

Nguyên tắc hoạt động của các máy điện xoay chiều dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

Bài 2 (trang 11 SGK Vật Lý 12): Phân biệt dòng điện một pha với dòng ba pha.

Lời giải:

Dòng 1 pha: Roto tạo ra từ trường quay sinh ra suất điện động xoay chiều trong các cuộn dây cố định (stato).

Dòng 3 pha: Roto tạo ra từ trường quay sinh ra suất điện động xoay chiều trong 3 cuộn dây giống nhau đặt cố định trên vòng tròn tạo với nhau những góc 120o (stato)

Bài 3 (trang 11 SGK Vật Lý 12): Trong máy phát điện xoay chiều một pha, từ trường quay có vecto B quay 300 vòng / phút tạo bởi 20 cực nam châm điện (10 cực nam và 10 cực Bắc) quay với tốc độ bao nhiêu?

A. 10 vòng/s

B. 20 vòng/s

C. 5 vòng/ s

D. 100 vòng/s

Lời giải:

Chọn đáp án C.

n = 300 vòng/phút = 300/60 = 5 (vòng/s)

Bài 4 (trang 11 SGK Vật Lý 12): Trong trường hợp ba suất điện động của máy phát ba pha mắc theo hình sao và ba tải cũng được mắc theo hình sao thì phải có bốn đường dây nối từ nguồn đến tải. Hãy xét trường hợp ba tải đối xứng và chứng minh rằng trong số bốn đường dây nối ấy có một đường dây tại đó cường độ bằng không (đường dây trung hòa).

Lời giải:

Khi 3 tải đối xứng, các vecto quay của 3 dòng điện trong 3 tải hợp nhau những góc 120o như hình vẽ.

giai ly lop 12 bai 17 may phat dien xoay chieu 2 - Giải Lý lớp 12 Bài 17: Máy phát điện xoay chiều

Xem thêm:  Giải Lý lớp 12 Bài 25: Giao thoa ánh sáng

Check Also

duyen dang hoc sinh 300x165 - Giải Lý lớp 12 Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Giải Lý lớp 12 Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Giải Lý lớp 12 Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân C1 trang …