Home / Giải bài tập Vật lý lớp 12 / Giải Lý lớp 12 Bài 25: Giao thoa ánh sáng

Giải Lý lớp 12 Bài 25: Giao thoa ánh sáng

Giải Lý lớp 12 Bài 25: Giao thoa ánh sáng

C1 trang 129 SGK: Trong thí nghiệm này, có thể bỏ màn M đi được không?

Trả lời:

Trong thí nghiệm giao thoa, ta có thể bỏ màn M để ánh sáng từ hai nguồn F1, F2 rọi qua kính lúp vào mắt. Nếu nguồn sáng là nguồn laze thì ta phải đặt màn M để tránh ánh sáng từ hai nguồn F1, F2 rọi vào mắt, làm ảnh hưởng không tốt đến mắt.

C2 130 trang SGK: Quan sát các vân giao thoa, có thể nhận biết vân nào là vân chính giữa không?

Trả lời:

Nếu dùng ánh sáng đơn sắc, thì trên màn ta thu được các vân sáng và vân tối xen kẽ nhau đều đặn, ta không thể biết được vân nào là vân chính giữa.Nếu dùng ánh sáng trắng, thì trên màn ta thu được vân chính giữa có màu trắng nên ta có thể nhận biết được vân chính giữa.

Bài 1 (trang 132 SGK Vật Lý 12): Kết luận quan trọng nhất rút ra từ thí nghiệm Y – âng là gì?

Lời giải:Kết luận quan trọng nhất rút ra từ thí nghiệm Y – âng là ánh sáng có tính chất sóng.

Bài 2 (trang 132 SGK Vật Lý 12): Viết công thức xác định vị trí các vân sáng?

Lời giải:

Công thức xác định vị trí các vân sáng:

giai ly lop 12 bai 25 giao thoa anh sang - Giải Lý lớp 12 Bài 25: Giao thoa ánh sáng

Bài 3 (trang 132 SGK Vật Lý 12): Viết công thức tính khoảng vân.

Lời giải:

Công thức tính khoảng vân:

Xem thêm:  Giải Lý lớp 12 Bài 16: Truyền tải điện năng. Máy biến áp

giai ly lop 12 bai 25 giao thoa anh sang 1 - Giải Lý lớp 12 Bài 25: Giao thoa ánh sáng

Bài 4 (trang 132 SGK Vật Lý 12): Ánh sáng nhìn thấy được có bước sóng nằm trong khoảng nào?

Lời giải:

Ánh sáng nhìn thấy được có bước sóng nằm trong khoảng từ 380nm đến 760nm.

Bài 5 (trang 132 SGK Vật Lý 12): Nêu những đặc điểm của ánh sáng đơn sắc.

Lời giải:

Những đặc điểm của ánh sáng đơn sắc.

Mỗi sử dụng đơn sắc có một bước sóng trong chân không xác định.

Mỗi ánh sáng đơn sắc có một màu xác định, gọi là màu đơn sắc.

Loading...

Bài 6 (trang 132 SGK Vật Lý 12): Chỉ ra công thức đúng để tính khoảng vân.

giai ly lop 12 bai 25 giao thoa anh sang 2 - Giải Lý lớp 12 Bài 25: Giao thoa ánh sáng

Lời giải:Chọn đáp án A.

Bài 7 (trang 133 SGK Vật Lý 12): Chọn câu đúng.

Bức xạ màu vàng của natri có bước sóng λ bằng:A. 0,589 mm

B. 0.589nm

C. 0,589μm

D. 0,589pm

Lời giải:

Chọn đáp án C.

Bức xạ màu vàng của natri có bước sóng λ từ 0,57μm đến 0,6 μm

Bài 8 (trang 133 SGK Vật Lý 12): Trong một thí nghiệm Y – âng với a= 2mm, D = 1,2 m, người ta đo được i = 0,36 mm. Tính bước sóng λ và tần số f của bức xạ.

Lời giải:

giai ly lop 12 bai 25 giao thoa anh sang 3 - Giải Lý lớp 12 Bài 25: Giao thoa ánh sáng

Bài 9 (trang 133 SGK Vật Lý 12)

Một khe hẹp F phát ánh sáng đơn sắc, bước sóng λ = 600mm chiếu sáng hai khe F1, F2 song song với F và cách nhau 1,2mm. Vân giao thoa được quan sát trên một màn M song song với mặt phẳng chứa F1, F2 và cách nó 0,5m.

a) Tính khoảng vân.

b) Xác định khoảng cách từ vân sáng chính giữa đến vân sáng bậc 4.

Lời giải:

a) Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp (đây chính là khoảng vân):

giai ly lop 12 bai 25 giao thoa anh sang 4 - Giải Lý lớp 12 Bài 25: Giao thoa ánh sáng

b) Khoảng cách từ vân sáng chính giữa đến vân sáng bậc 4 là:

       x4 = 4.i = 4.0,25 = 1 (mm)

Bài 10 (trang 133 SGK Vật Lý 12):

Trong một thí nghiệm Y- âng, khoảng cách giữa hai khe F1, F2 là a = 1,56mm, khoảng cách từ F1, F2 đến màn quan sát là D = 1,24m. Khoảng cách giữa 12 vân sáng liên tiếp là 5,21mm. Tính bước sóng ánh sáng.

Lời giải:

Khoảng cách giữa 12 vân sáng liên tiếp là: 11i = 5,21

giai ly lop 12 bai 25 giao thoa anh sang 5 - Giải Lý lớp 12 Bài 25: Giao thoa ánh sáng

Check Also

duyen dang hoc sinh 300x165 - Giải Lý lớp 12 Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Giải Lý lớp 12 Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Giải Lý lớp 12 Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân C1 trang …