Home / Giải bài tập Vật lý lớp 12 / Giải Lý lớp 12 Bài 30: Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng

Giải Lý lớp 12 Bài 30: Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng

Giải Lý lớp 12 Bài 30: Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng

C1 trang 154 SGK:

Nếu làm thí nghiệm với tấm kẽm tích điện dương thì góc lệch của kim tĩnh điện kế sẽ không bị thay đổi khi chiếu vào tấm kẽm bằng ánh sáng hồ quang. Tại sao?

Trả lời:

Nếu làm thí nghiệm với tấm kẽm tích điện dương thì góc lệch của kim tĩnh điện kế sẽ không bị thay đổi khi chiếu vào tấm kẽm bằng ánh sáng hồ quang vì: khi electron bức ra khỏi tấm kim loại kẽm sẽ bị điện tích dương hút lại, do đó điện tích trên tấm kẽm không thay đổi, nên góc lệch của kim điện kế không đổi.

C2 trang 156 SGK:

Nêu sự khác biệt giữa giả thuyết Plang với quan niệm thông thường về sự phát xạ và hấp thụ năng lượng.

Trả lời:

Sự khác biệt giữa giả thuyết Plang với quan niệm thông thường về sự phát xạ và hấp thụ năng lượng.Theo quan niệm thông thường: năng lượng được hấp thụ và bức xạ liên tục. Sự phát xạ và hấp thụ năng lượng trao đổi có thể nhỏ bao nhiêu cũng được.

Còn theo giả thuyết của Plang: Năng lượng mà một nguyên tử hay phân tử hấp thụ hay phát xạ có giá trị xác định bằng hf. Lượng năng lượng trao đổi phải là một bội số của hf.

Bài 1 (trang 158 SGK Vật Lý 12)

Xem thêm:  Giải Lý lớp 12 Bài 22: Sóng điện từ

Trình bày thí nghiệm Héc về hiện tượng quang điện.

Lời giải:

giai ly lop 12 bai 30 hien tuong quang dien thuyet luong tu anh sang - Giải Lý lớp 12 Bài 30: Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng

Thí nghiệm Héc:

– Gắn một tấm kẽm tích điện âm vào cần của một tĩnh điện kế, kim của tĩnh điện kế sẽ lệch đi một góc nào đó.

– Chiếu một chùm sáng do một nguồn hồ quang phát ra vào tấm kẽm thì góc lệch của kim tĩnh điện kế giảm đi.

(Thay tấm kẽm bằng tấm kim loại khác ta cũng thấy hiện tượng tương tự)

=> Chứng minh được rằng ánh sáng hồ quang đã làm bật eclectron khỏi mặt tấm kẽm.

Bài 2 (trang 158 SGK Vật Lý 12)

Hiện tượng quang điện là gì?

Lời giải:

Hiện tượng quang điện là hiện tượng ánh sáng làm bật electron ra khỏi bề mặt kim loại.

Bài 3 (trang 158 SGK Vật Lý 12)

Phát biểu định luật về giới hạn quang điện

Lời giải:

Định luật về giới hạn quang điện:

   Ánh sáng kích thích chỉ có thể làm bật e ra khỏi một kim loại khi bước sóng của nó ngắn hơn hay bằng giới hạn quang điện của kim loại đó.

Bài 4 (trang 158 SGK Vật Lý 12)

Phát biểu nội dung của giả thuyết Plang.

Lời giải:

Giả thuyết Plang:

   Lượng năng lượng mà mỗi lần một nguyên tử hay phân tử hấp thụ hay phát xạ có giá trị hoàn toàn xác định và bằng hf; trong đó f là tần số của ánh sáng bị hấp thụ hay được phát ra, còn h là một hằng số.

Xem thêm:  Giải Lý lớp 12 Bài 9: Sóng dừng

Bài 5 (trang 158 SGK Vật Lý 12): Lượng tử năng lượng là gì?

Lời giải:Lượng tử năng lượng là lượng năng lượng mà mỗi nguyên tử hay phân tử hấp thụ hay bức xạ. Lượng tử năng lượng kí hiệu là ε và được tính bằng công thức: ε = hf

Bài 6 (trang 158 SGK Vật Lý 12): Phát biểu nội dung của thuyết lượng tử ánh sáng.

Lời giải:

Thuyết lượng tử ánh sáng:

– Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là hạt photon.

– Với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số f, các photon đều giống nhau, mỗi photon mang năng lượng là hf.

Loading...

– Trong chân không, photon bay với tốc độ c = 3.108 m/s dọc theo các tia sáng.

– Mỗi lần một nguyên tử hay phân tử phát xạ hoặc hấp thụ ánh sáng thì chúng hay phát ra hay hấp thụ một photon.

Bài 7 (trang 158 SGK Vật Lý 12): Photon là gì?…

Lời giải:Ánh sáng được cấu tạo bởi các photon. Mỗi photon ứng với một lượng tử năng lượng của dòng ánh sáng. Nó coi như một hạt ánh sáng.

Bài 8 (trang 158 SGK Vật Lý 12): Giải thích định luật về giới hạn quang điện bằng thuyết photon.

Lời giải:Giải thích định luật về giới hạn quang điện bằng thuyết photon. Hiện tượng quang điện xảy ra do sự hấp thụ photon và ánh sáng kích thích bởi electron trong kim loại. Muốn cho hiện tượng quang điện xảy ra thì năng lượng của photon ánh sáng kích thích phải lớn hơn hoặc bằng công thoát:

giai ly lop 12 bai 30 hien tuong quang dien thuyet luong tu anh sang 1 - Giải Lý lớp 12 Bài 30: Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng

Bài 9 (trang 158 SGK Vật Lý 12): Hiện tượng nào dưới đây là hiện tượng quang điện?

A. Electron bứt ra khỏi kim loại bị nung nóng.B. Electron bật ra khỏi kim loại khi có ion đập vào.

C. Electron bị bật ra khỏi một nguyên tử khi va chạm với một nguyên tử khác.

D. Electron bị bật ra khỏi mặt kim loại khi bị chiếu sáng.

Lời giải:

Chọn đáp án: D

Bài 10 (trang 158 SGK Vật Lý 12)

Chiếu một ánh sáng đơn sắc vào mặt một tấm đồng. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra nếu ánh sáng có bước sóng.A. 0,1μm

B. 0,2μm

C. 0,3 μm

D. 0,4 μm

Lời giải:

Chọn đáp án: D

Dựa vào bảng 30.1 sách giáo khoa, giới hạn quang điện λ của đồng thời là λ = 0,3μm. Theo định luật giới hạn quang điện thì λ ≤ λ0 mới gây ra hiện tượng quang điện nên λ = 0,4μm > λ nên không gây ra hiện tượng quang điện.

Bài 11 (trang 158 SGK Vật Lý 12)

Ánh sáng có bước sóng 0,60 μm có thể gây ra hiện tượng quang điện ở chất nào dưới đây?

A. canxi ;         B. Natri

C. Kali ;         D. Xesi

Lời giải:

– Không gây ra hiện tượng quang điện ở chất nào.

– Dựa vào bảng 30.1, giới hạn quang điện của lần lượt là:

    λcanxi = 0,43 μm

    λnatri = 0,50 μm

    λkali = 0,55 μm

    λxesi = 0,58 μm

Ta thấy: 0,60 μm đều lớn hơn cả 4 giới hạn quang điện trên nên ánh sáng có bước sóng là 0,60 μm sẽ không gây ra hiện tượng quang điện ở bất kì chất nào ở trên.

Bài 12 (trang 158 SGK Vật Lý 12): Tính lượng tử năng lượng của các ánh sáng đỏ (0,75 μm) và vàng (0,55 μm).

Lời giải:

giai ly lop 12 bai 30 hien tuong quang dien thuyet luong tu anh sang 2 - Giải Lý lớp 12 Bài 30: Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng

Bài 13 (trang 158 SGK Vật Lý 12): Giới hạn quang điện của kẽm là 0,35 μm. Tính công thức thoát của electron khỏi kẽm theo đơn vị jun và eV. Cho 1eV = 1,6.10-19J

Lời giải:

giai ly lop 12 bai 30 hien tuong quang dien thuyet luong tu anh sang 3 - Giải Lý lớp 12 Bài 30: Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng

Check Also

duyen dang hoc sinh 300x165 - Giải Lý lớp 12 Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Giải Lý lớp 12 Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Giải Lý lớp 12 Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân C1 trang …