Home / Giải bài tập Vật lý lớp 12 / Giải Lý lớp 12 Bài 4: Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức

Giải Lý lớp 12 Bài 4: Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức

Giải Lý lớp 12 Bài 4: Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức

C1 trang 20 SGK:

Hãy làm thí nghiệm như Hình 4.3 SGK. Con lắc điều khiển D được kéo sang một bên rồi thả ra cho dao động.

a) Các con lắc khác có dao động không?

b) Con lắc nào dao động mạnh nhất? Tại sao?

Trả lời:

Học sinh làm thí nghiệm quan sát và nhận xét:

a) Các con lắc khác có dao động

b) Con lắc C dao động mạnh nhất

C2 trang 20 SGK:

a) Tại sao biên độ dao động cưỡng bức của thân xe trong ví dụ III.2 lại nhỏ?

b) Tại sao với một lực đẩy nhỏ ta có thể làm cho chiếc đu có người ngồi đung đưa với biên độ lớn?

Trả lời:

a) Vì tần số của lực cưỡng bức gây ra bởi chuyển động của pittong trong xilanh của máy nổ khác xa tần số riêng của khung xe.

b) Vì tần số do lực tác dụng (lực đẩy) bằng với tần số riêng của chiếc đu, gây ra sự cộng hưởng nên chiếc đu chuyển động có biên độ lớn.

Bài 1 (trang 21 SGK Vật Lý 12)

Nêu đặc điểm của dao động tắt dần. Nguyên nhân của nó là gì?

Lời giải:

Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian, dao động tắt dần không có tính điều hòa. Nguyên nhân làm tắt dần dao động là do lực cản của môi trường. Lực cản môi trường càng lớn thì sự tắt dần càng nhanh.

Xem thêm:  Giải lý lớp 12 bài 7: sóng cơ và sự truyền sóng cơ

Bài 2 (trang 21 SGK Vật Lý 12)

Nêu đặc điểm của dao động duy trì?

Lời giải:

Đặc điểm của dao động duy trì là cung cấp phần năng lượng đúng bằng phần năng lượng tiêu hao do ma sát sau mỗi chu kì.

Bài 3 (trang 21 SGK Vật Lý 12)

Nêu đặc điểm của dao động cưỡng bức.

Lời giải:

Đặc điểm của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào sự chênh lệch giữa tần số của lực cưỡng bức và tần số riêng của hệ dao động.

Bài 4 (trang 21 SGK Vật Lý 12)

Hiện tượng cộng hưởng là gì? Nêu điều kiện để có cộng hưởng. Cho một ví dụ.

Lời giải:

Cộng hưởng là hiện tượng biên độ dao động cưỡng bức tăng nhanh đến một giá trị cực đại khi tần số f của lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ f. Điều kiện để có cộng hưởng: f = f

Ví dụ: Chiếc cầu có thể gãy, nếu đoàn người đi đều bước qua chiếc cầu có tần số cưỡng bức f bằng với tần số riêng của chiếc cầu f.

Loading...

Mỗi nhạc cụ đều có hộp cộng hưởng, để có thể dao động cộng hưởng nhiều tần số dao động khác nhau.

Bài 5 (trang 21 SGK Vật Lý 12)

Một con lắc dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm 3%. Phần năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần là bao nhiêu?

A. 3%

B. 9%

C. 4,5%

D. 6%

Lời giải:

Chọn đáp án D.

Năng lượng trong một dao động toàn phần (một chu kì):

giai ly lop 12 bai 4 dao dong tat dan dao dong cuong buc - Giải Lý lớp 12 Bài 4: Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức

Sau mỗi chu kì biên độ giảm 3%.

Năng lượng toàn phần sau mỗi chu kì:

giai ly lop 12 bai 4 dao dong tat dan dao dong cuong buc 1 - Giải Lý lớp 12 Bài 4: Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức

=> Năng lượng bị mất trong một dao động toàn phần:

giai ly lop 12 bai 4 dao dong tat dan dao dong cuong buc 2 - Giải Lý lớp 12 Bài 4: Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức

Bài 6 (trang 21 SGK Vật Lý 12)

Một con lắc dài 44cm được treo vào trần của một toa xe lửa. Con lắc bị kích động mỗi khi bánh của toa xe gặp chỗ nối nhau của đường ray. Hỏi tàu chạy thẳng đều với tốc độ bao nhiêu thì biên độ dao động của con lắc sẽ lớn nhất? Cho biết chiều dài của mỗi đường ray là 12,5m. Lấy g = 9,8 m/s2.

A. 10,7 km/h

B. 40 km/h

C. 106 km/h

D. 45 km/h

Lời giải:

Chọn đáp án B.

Con lắc dao động cưỡng bức mỗi khi toa xe đi qua chỗ nối hai thanh.

giai ly lop 12 bai 4 dao dong tat dan dao dong cuong buc 3 - Giải Lý lớp 12 Bài 4: Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức

Với v là vận tốc của tàu, L là chiều dài của thanh

Con lắc dao động mạnh nhất khi

giai ly lop 12 bai 4 dao dong tat dan dao dong cuong buc 4 - Giải Lý lớp 12 Bài 4: Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức

Check Also

duyen dang hoc sinh 300x165 - Giải Lý lớp 12 Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Giải Lý lớp 12 Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Giải Lý lớp 12 Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân C1 trang …