Home / Giải bài tập Vật lý lớp 12 / Giải Lý lớp 12 Bài 8: Giao thoa sóng

Giải Lý lớp 12 Bài 8: Giao thoa sóng

Giải Lý lớp 12 Bài 8: Giao thoa sóng

C1 trang 42 SGK:

Những điểm nào trên hình 8.3 SGK biểu diễn chỗ hai sóng gặp nhau triệt tiêu nhau? Tăng cường nhau?

Trả lời:

Trên hình 8.3, các vòng tròn nét liền biểu diễn các gợn lồi, các vòng tròn nét đứt biểu diễn các gợn lõm.

Chỗ gợn lồi gặp gợn lồi hay gợn lõm gặp gợn lõm là những điểm dao động biên độ cực đại (tăng cường nhau).

Chỗ ở đó gợn lồi gặp gợn lõm thì dao động có biên độ cực tiểu (triệt tiêu nhau).

C2 trang 44 SGK:

Các công thức (8.2 SGK) và (8.3 SGK) chỉ đúng trong trường hợp nào?

Trả lời:

Công thức (8.2): d2– d1 = kλ (k = 0, ± 1,±2,…). Đúng cho trường hợp vị trí các cực đại giao thoa.

Công thức (8.3):

giai ly lop 12 bai 8 giao thoa song - Giải Lý lớp 12 Bài 8: Giao thoa sóng

Đúng cho trường hợp vị trí các cực tiểu giao thoa.

Bài 1 (trang 45 SGK Vật Lý 12)

Hiện tượng giao thoa của hai sóng là gì?

Lời giải:

Hiện tượng giao thoa là hiện tượng hai sóng kết hợp khi gặp nhau thì có những điểm ở đó chúng luôn luôn tăng cường lẫn nhau; có những điểm ở đó chúng luôn luôn triết tiêu nhau.

Bài 2 (trang 45 SGK Vật Lý 12)

Nêu công thức xác định vị trí các cực đại giao thoa.

Lời giải:

Công thức vị trí các cực đại giao thoa: d2– d1 = kλ (k = 0, ± 1,±2,…)

Bài 3 (trang 45 SGK Vật Lý 12)

Xem thêm:  Giải Lý lớp 12 Bài 4: Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức

Nêu công thức xác định vị trí các cực tiểu giao thoa.

Lời giải:

Công thức vị trí các cực tiểu giao thoa:

giai ly lop 12 bai 8 giao thoa song 1 - Giải Lý lớp 12 Bài 8: Giao thoa sóng

Bài 4 (trang 45 SGK Vật Lý 12)

Nêu điều kiện giao thoa.

Lời giải:

Loading...

Điều kiện giao thoa là hai nguồn sóng phải:

Dao động cùng phương, cùng tần số góc

Có hiệu số pha không đổi theo thời gian

Bài 5 (trang 45 SGK Vật Lý 12)

Chọn câu đúng

Hiện tượng giao thoa là hiện tượng

A. giao thoa của hai sóng tại một điểm của môi trường.

B. tổng hợp của hai dao động

C. tạo thành các gợn lồi, lõm

D. hai sóng, khi gặp nhau có những điểm chúng luôn luôn tăng cường nhau, có những điểm chúng luôn luôn triệt tiêu nhau.

Lời giải:

Chọn đáp án D.

Bài 6 (trang 45 SGK Vật Lý 12)

Chọn câu đúng.

Hai nguồn kết hợp là hai nguồn có

A. cùng biên độ

B. cùng tần số

C. cùng pha ban đầu

D. cùng tần số và hiệu số pha không đổi theo thời gian

Lời giải:

Chọn đáp án D.

Bài 7 (trang 45 SGK Vật Lý 12)

Trong thí nghiệm ở hình 8.1, vận tốc truyền sóng là 0,5 m/s, cần rung có tần số 40Hz. Tính khoảng cách giữa các đỉnh hai hypebol cùng loại liên tiếp trên hình 8.2.

Lời giải:

Khoảng cách giữa hai hyperbol cùng loại bằng nửa bước sóng.

Ta có:

giai ly lop 12 bai 8 giao thoa song 2 - Giải Lý lớp 12 Bài 8: Giao thoa sóng

Bài 8 (trang 45 SGK Vật Lý 12)

Trong thí nghiệm ở hình 8.1, khoảng cách giữa hai điểm S1, S2 là d = 11 cm. Cho cần rung, ta thấy hai điểm S1, S2 gần như đứng yên và giữa chúng còn 10 điểm đứng yên không dao động. Biết tần số của cần rung là 26 Hz, hãy tính tốc độ truyền của sóng.

Lời giải:

Khoảng cách giữa hai nút liên tiếp bằng λ/2

S1, S2 là hai nút, khoảng giữa S1S2 có 10 nút

=> ta có 12 nút

giai ly lop 12 bai 8 giao thoa song 3 - Giải Lý lớp 12 Bài 8: Giao thoa sóng

Vậy tốc độ truyền sóng là:

       v = λf = 2.26 = 52 cm/s

Check Also

duyen dang hoc sinh 300x165 - Giải Lý lớp 12 Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Giải Lý lớp 12 Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Giải Lý lớp 12 Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân C1 trang …