Home / Giải bài tập Vật lý lớp 12 / Giải Lý lớp 12 Bài 9: Sóng dừng

Giải Lý lớp 12 Bài 9: Sóng dừng

Giải Lý lớp 12 Bài 9: Sóng dừng

C1 trang 46 SGK: Vật cản ở đây là gì?

Trả lời:

giai ly lop 12 bai 9 song dung - Giải Lý lớp 12 Bài 9: Sóng dừng

(Hình 9.1) Vật cản ở đây là đầu dây gắn vào tường.

C2 trang 47 SGK: Vật cản ở đây là gì?

Trả lời:

giai ly lop 12 bai 9 song dung 1 - Giải Lý lớp 12 Bài 9: Sóng dừng

(Hình 9.2) Vật cản ở đây là đầu tự do.

Bài 1 (trang 49 SGK Vật Lý 12): Sự phản xạ của sóng trên vật cản cố định có đặc điểm gì?

Lời giải:

Khi phản xạ trên vật cản cố định thì sóng phản xạ ngược pha với sóng tới tại điểm phản xạ cố định

Bài 2 (trang 49 SGK Vật Lý 12): Sự phản xạ của sóng trên vật cản tự do có đặc điểm gì?

Lời giải:

Khi phản xạ trên vật cản tự do thì sóng phản xạ cùng pha với sóng tới tại điểm phản xạ tự do.

Bài 3 (trang 49 SGK Vật Lý 12): Sóng dừng được tạo thành vì nguyên nhân gì?

Lời giải:

Sóng dừng được tạo thành là do sự giao thoa giữa sóng tới và sóng phản xạ.

Bài 4 (trang 49 SGK Vật Lý 12): Nút, bụng của sóng dừng là gì?

Lời giải:

– Nút của sóng dừng là: Điểm có biên độ dao động bằng 0 (tức không dao động)

– Bụng của sóng dừng là: Điểm có biên độ dao động bằng A.

Bài 5 (trang 49 SGK Vật Lý 12): Nêu điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định?

Xem thêm:  Giải Lý lớp 12 Bài 1: Dao động điều hòa

Lời giải:

Điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định là chiều dài sợi dây bằng một số nguyên lần nửa bước sóng:

giai ly lop 12 bai 9 song dung 2 - Giải Lý lớp 12 Bài 9: Sóng dừng

Bài 6 (trang 49 SGK Vật Lý 12): Nêu điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do?

Lời giải:

Loading...

Điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây dài có một đầu cố định, một đầu tự do là chiều dài của một sợi dây phải bằng một lẻ lần λ/4.

giai ly lop 12 bai 9 song dung 3 - Giải Lý lớp 12 Bài 9: Sóng dừng

Bài 7 (trang 49 SGK Vật Lý 12): Chọn câu đúng.

Tại điểm phản xạ thì sóng phản xạ:

A. luôn ngược pha với sóng tới

B. ngược pha với sóng tới nếu vật cản là cố định

C. ngược pha với sóng tới nếu vật cản là tự do.

D. cùng pha với sóng tới nếu vật cản là cố định

Lời giải:

Chọn đáp án B.

Bài 8 (trang 49 SGK Vật Lý 12): Chọn câu đúng.

Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp bằng:

A. một bước sóng

B. hai bước sóng

C. một phần tư bước sóng.

D. một nửa bước sóng

Lời giải:

Chọn đáp án D.

Bài 9 (trang 49 SGK Vật Lý 12): Một dây đàn dài 0,6m hai đầu cố định dao động với một bụng độc nhất (ở giữa dây).

a) Tính bước sóng λ của sóng trên dây.

b) Nếu dây dao động với ba bụng thì bước sóng là bao nhiêu?

Lời giải:

a) Hai đầu cố định

giai ly lop 12 bai 9 song dung 4 - Giải Lý lớp 12 Bài 9: Sóng dừng

Theo đề chỉ có một bụng nên k = 1 => λ = 2.0,6 = 1,2 (m)

b) Dây có ba bụng

giai ly lop 12 bai 9 song dung 5 - Giải Lý lớp 12 Bài 9: Sóng dừng

Bài 10 (trang 49 SGK Vật Lý 12: Trên một sợi dây dài 1,2m có một hệ sóng dừng. Kể cả hai đầu dây, thì trên đây có tất cả bốn nút. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là v = 80 m/s, tính tần số dao động của dây.

Lời giải:

Trên dây có 4 nút kể cả hai nút có hai đầu dây, ta có k = 3

giai ly lop 12 bai 9 song dung 6 - Giải Lý lớp 12 Bài 9: Sóng dừng

tần số dao động trên dây

giai ly lop 12 bai 9 song dung 7 - Giải Lý lớp 12 Bài 9: Sóng dừng

Check Also

duyen dang hoc sinh 300x165 - Giải Lý lớp 12 Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Giải Lý lớp 12 Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Giải Lý lớp 12 Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân C1 trang …