Home / Giải bài tập Sinh học lớp 11 / Giải Sinh lớp 11 Bài 15: Tiêu hóa ở động vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 15: Tiêu hóa ở động vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 15: Tiêu hóa ở động vật

Bài 1 (trang 66 SGK Sinh 11): Cho biết sự khác nhau giữa tiêu hóa nội bào và tiêu hóa ngoại bào.

Lời giải:

Sự khác nhau giữa tiêu hóa nội bào với tiêu hóa ngoại bào:

* Tiêu hóa nội bào là tiêu hóa thức ăn bên trong tế bào, thức ăn được tiêu hóa hóa học trong không bào tiêu hóa nhờ hệ thống enzim.

* Tiêu hóa ngoại bào là tiêu hóa thức ăn bên ngoài tế bào, thức ăn có thể được tiêu hóa hóa học trong túi tiêu hóa hoặc được tiêu hóa cả về mặt cơ học và hóa học trong ống tiêu hóa.

Bài 2 (trang 66 SGK Sinh 11): Ống tiêu hóa phân hóa thành những bộ phận khác nhau có tác dụng gì?

Lời giải:

Ông tiêu hóa phân thành các bộ phận khác nhau, mỗi bộ phận có chức năng nhất định, sự chuyển hóa về chức năng giúp quá trình tiêu hóa đạt hiệu quả cao.

Ví dụ: ở khoang miệng: răng, cơ nhai tham gia vào quá trình tiêu hóa cơ học, làm thức ăn nhỏ lại, làm tăng diện tích tác dụng của các enzim tiêu hóa lên thức ăn…

Bài 3 (trang 66 SGK Sinh 11): Tại sao lại nói tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa là tiêu hóa ngoại bào?

Lời giải:

Thức ăn ở trong ống tiêu hóa (gồm nhiều bộ phận) theo một chiều, Khi đi qua ống tiêu hóa, thức ăn được biến đổi cơ học và hóa học trở thành các chất dinh dưỡng đơn giản và được hấp thụ vào máu. Quá trình biến đổi thức ăn hoàn toàn xảy ra trong ống tiêu hóa (không xảy ra bên trong tế bào) nên được gọi là tiêu hóa ngoại bào (ngoài tế bào).

Xem thêm:  Giải Sinh lớp 11 Bài 21: Thực hành: Đo một số chỉ tiêu sinh lí ở người

Loading...

Bài 4 (trang 66 SGK Sinh 11): Cho biết những ưu điểm của tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa so với trong túi tiêu hóa.

Lời giải:

– So sánh mức độ trộn lẫn thức ăn với chất thải (phân) trong túi và trong ống tiêu hóa.

– So sánh mức độ hòa loãng của dịch tiêu hóa với nước trong túi và trong ống tiêu hóa.

– So sánh mức độ chuyên hóa của các bộ phận của ống tiêu hóa và túi tiêu hóa.

Từ các gợi ý đó, học sinh nhận xét và rút ra ưu điểm của tiêu hóa thức án trong ống tiêu hóa so với trong túi tiêu hóa. Các ưu điểm

– So sánh mức độ hòa loãng của dịch tiêu hóa với nước trong túi và trong ống tiêu hóa.

– So sánh mức độ chuyên hóa của các bộ phận của ống tiêu hóa và túi tiêu hóa.

Từ các gợi ý đó, học sinh nhận xét và rút ra ưu điểm của tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa so với trong túi tiêu hóa. Các ưu điểm đó là:

– Thức ăn đi theo một chiều trong ống tiêu hóa không bị trộn lẫn với chất thải (phân) còn thức ăn trong túi tiêu hóa bị trộn lẫn với chất thải.

– Trong ống tiêu hóa dịch tiêu hóa khộng bị hòa loãng, còn trong túi tiêu hóa, dịch tiêu hóa bị hòa loãng với rất nhiều nước.

– Nhờ thức ăn đi theo một chiều nên hình thành các bộ phận chuyển hóa, thực hiện các chức năng khác nhau như tiêu hóa hóa học, hấp thụ thức ăn, trong khi đó túi tiêu hóa không có sự chuyển hóa như trong ống tiêu hóa.

Check Also

duyen dang hoc sinh 300x165 - Giải Sinh lớp 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật Bài 1 …