Giải Sinh lớp 11 Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật

Bài 1 (trang 138 SGK Sinh 11): Sinh trưởng ở thực vật là gì?

Lời giải:

Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng về kích thước (chiều dài, bề mặt, thể tích) của cơ thể do tăng số lượng và kích thước của tế bào.

Bài 2 (trang 138 SGK Sinh 11): Sinh trưởng sơ cấp ở thực vật là gì?

Lời giải:

Sinh trưởng sơ cấp là sự gia tăng chiều dài của cơ thể thân và rễ) do hoạt động của mô phản sinh dinh thân và đỉnh rễ.

Bài 3 (trang 138 SGK Sinh 11): Sinh trưởng thứ cấp là gì?

Lời giải:

Sinh trưởng thứ cấp (sinh trưởng ngang) của cây thân gố là do tầng phát sinh mậch dẫn (mô phân sinh bên) hoạt động tạo ra.

Sinh trưởng thứ cấp tạo ra gỗ lõi, gỗ dác, li be thứ cấp. Tầng sinh bần tạo nên bần. vỏ cây bao gồm libe thứ cấp, tầng sinh bần và bần.

Bài 4 (trang 138 SGK Sinh 11): Những nét hoa văn trên đồ gỗ có xuất xứ từ đâu?

Lời giải:

Loading...

Những nét hoa văn trên đồ gỗ có xuất xứ từ vòng gỗ hằng năm: Các vòng gỗ của thân tạo nên gỗ lõi (ròng) màu sẫm ở trung tâm của thân. Gỗ lõi gồm các lớp tế bào mạch gỗ thứ cấp già. Các tế bào này chỉ vận chuyển nước vá các ion khoáng trong một thời gian ngắn, chúng đóng vai trò làm giá đỡ cho cây. Vòng gỗ kế theo phía bên ngoài là gỗ dác màu sáng. Gỗ dác gồm các lớp mạch gỗ thứ cấp trẻ. Gỗ dác thực sự là mô mạch vận chuyển nước và các ion khoáng. Tầng ngoài cùng bao quanh thân là vỏ.

Xem thêm:  Giải Sinh lớp 11 Bài 17: Hô hấp ở động vật

Bài 5 (trang 138 SGK Sinh 11): Giải thích hiện tượng mọc vóng của thực vật ở trong bóng tối? tế bào không thấp hơn 95%.

Lời giải:

Thực vật ở trong tối có lượng chất kích thích sinh trưởng nhiều hơn chất ức chế sinh trưởng nên cây trong tối sinh trưởng mạnh hơn, mọc vống lên.

Đánh giá bài viết