Giải Sinh lớp 11 Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật

Bài 1 (trang 162 SGK Sinh 11): Sinh sản là gì?

Lời giải:

Sinh sản là quá trình tái sinh sản những cá thể mới, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài.

Bài 2 (trang 162 SGK Sinh 11): Sinh sản vô tính là gì?

Lời giải:

Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự hợp nhất của các giao tử đực với giao tử cái. Con cái giống nhau và giống bố mẹ.

Bài 3 (trang 162 SGK Sinh 11): Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật.

Lời giải:

Các hỉnh thức sinh sản vô tính ở thực vật:

* Sinh sản bào tử: Hình thức sinh sần này có ở thực vật bào tứ (những cơ thể luôn biếu hiện rõ sự xen kẽ của hai thê hệ). Trong hình thức sinh sản bào tử, cơ thể mới được phát triển từ bào tử, bào tử lại được hình thành trong túi bào tử từ thế bào tử.

Các hình thức sinh sản vô tính ở thực

* Sinh sản bào tử: Hình thức sinh sàn này có ở thực vật bào từ (những cơ thể luôn biểu hiện rõ sự xen kẽ của hai thế hệ). Trong hình thức sinh sản bào tử, cơ thể mới được phát triển từ bào tử, bào tử lại được hình thành trong túi bào tư từ thể bào tử.

* Sinh sản sinh dưỡng: trong hình thức sinh sản này, cơ thể mới được phát triển từ các căn hành, thân củ, thân rễ.

Xem thêm:  Giải Sinh lớp 11 Bài 43: Thực hành: Nhân giống vô tính ở thực vật bằng giâm, chiết, ghép

Bài 4 (trang 162 SGK Sinh 11): Nêu những lợi ích của các phương pháp nhân giống vô tính.

Loading...

Lời giải:

Những lợi ích của phương pháp nhân giống vô tính:

– Tạo ra số lượng lớn cây trồng trong một thời gian ngắn, đáp ứng được yêu cầu sản xuất. Ví dụ, trong vòng 8 tháng từ một củ khoai tây có thể thu được 2000 triệu mầm giống, đủ trồng cho 40 ha.

– Phương pháp này còn giúp cho việc bảo tồn một số nguồn gen thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.

Bài 5 (trang 162 SGK Sinh 11): Ngoài tự nhiên, cây tre sinh sản bằng gì? (Chọn phương án đúng)

A. Lông

B. Thân rễ

C. Điểm sinh trưởng

D. rễ phụ

Lời giải:

Đáp án: B.

Bài 6 (trang 162 SGK Sinh 11): Trong phương pháp nhân giống sinh dưỡng bằng cách ghép, mục đích quan trọng nhất của việc buộc chặt cành ghép với gốc ghép là gì? (Chọn phương án đúng).

A. Dòng mạch gỗ dễ dàng di chuyển từ gốc ghép lên cành ghép.

B. Cành ghép không bị rơi.

C. Nước di chuyển từ gốc lên cành ghép không bị chảy ra ngoài.

D. Cả A, B và c đúng.

Lời giải:

Đáp án: A.

Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Giải Sinh lớp 11 Bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng