Home / Giải bài tập Sinh học lớp 7 / Giải Sinh lớp 7 Bài 4: Trùng roi

Giải Sinh lớp 7 Bài 4: Trùng roi

Giải Sinh lớp 7 Bài 4: Trùng roi

Bài 1: Có thế gặp trùng roi ở đâu?

Lời giải:

Trùng roi xanh là động vật đơn bào rất nhỏ. Chúng thường sống trong nước ao, hồ, đầm, ruộng, và cả các vũng nước mưa, chúng tạo thành các váng xanh trên bề mặt.

Chúng ta cùng có thể nuôi cấy chúng trong bình nuôi cấy Động vật nguyên sinh ở phòng thí nghiệm.

Bài 2: Trùng roi giống và khác với thực vật ờ những điểm nào?

Lời giải:

Trùng roi giống với thực vật ở những điểm sau:

– Có câu tạo từ tế hào.

– Có kha năng tự dường.

– Trong tế bào cũng gồm các thành phần như: nhân, chất nguyên sinh và các hạt diệp lục.

Trùng roi khác thực vật ở những điểm sau:

– Có thể dị dưỡng.

– Có ti thể

– Có roi.

– Có khá năng di chuyển.

Bài 3: Khi di chuyển, roi hoạt động như thế nào khiến cho cơ thể trùng roi vừa tiến ưa xoay mình?

Lời giải:

Trùng roi di chuyến bàng cách dùng roi xoáy vào nước.

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Giải Sinh lớp 7 Bài 12: Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹp

Check Also

duyen dang hoc sinh 300x165 - Giải Sinh lớp 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật

Giải Sinh lớp 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật

Giải Sinh lớp 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật Bài 1: Trình …