Home / Giải bài tập Sinh học lớp 8 / Giải Sinh lớp 8 Bài 32: Chuyển hóa

Giải Sinh lớp 8 Bài 32: Chuyển hóa

Giải Sinh lớp 8 Bài 32: Chuyển hóa

Bài 1 (trang 104 sgk Sinh học 8): Hãy giải thích tại sao nói thực chất quá trình trao đổi chất là sự chuyển hóa vật chất và năng lượng.

Lời giải:

Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào bao gồm quá trình tổng hợp các sản phẩm đặc trưng cho tế bào của cơ thể, tiến hành song song quá trình dị hóa để giải phóng năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống.

Trao đổi chất và chuyển hóa vật chất và năng lượng liên qua chặt chẽ với nhau.

Bài 2 (trang 104 sgk Sinh học 8): Vì sao nói chuyển hóa vật chất và năng lượng là đặc trưng cơ bản của sự sống?

Lời giải:

Mọi hoạt động sống của cơ thể đều cần năng lượng, năng lượng được giải phóng từ quá trình chuyển hóa. Nếu không có chuyển hóa thì không có hoạt động sống.

Bài 3 (trang 104 sgk Sinh học 8): Hãy nêu sự khác biệt giữa đồng hóa và tiêu hóa, giữa dị hóa với bài tiết.

Lời giải:

Đồng hóa:

– Tổng hợp chất đặc trưng

– Tích lũy năng lượng và các liên kết hóa học

Tiêu hóa:

Lấy thức ăn biến đổi thành chất dinh dưỡng hấp thụ vào máu…

Dị hóa:

– Phân giải chất đặc trưng thành chất đơn giản

– Bẻ gẫy liên kết hóa học giải phóng năng lượng.

Bài tiết:

Thải các sản phẩm phân hủy và sản phẩm thừa ra môi trường ngoài như phân, nước tiểu, mồ hôi, CO2.

Xảy ra ở tế bào Xảy ra ở các cơ

Bài 4 (trang 104 sgk Sinh học 8): Giải thích mối mối quan hệ qua lại giữa đồng hóa và dị hóa.

Lời giải:

Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào, bao gồm hai quá trình mâu thuẫn, đối nghịch nhau là đồng hóa và dị hóa.

Đồng hóa là quá trình biến đổi chất dinh dưỡng do môi trường trong cung cấp thành sản phẩm đặc trưng của tế bào. Đó chính là sự tổng hợp các chất của tế bào. Trong quá trình đó, năng lượng được tích lũy dưới dạng các liên kết hóa học của vật chất trong tế bào.

Dị hóa là quá trình phân giải các chất được tích lũy trong tế bào để giải phóng năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống của tế bào. Sự dị hóa tạo ra các sản phẩm phân hủy và khí CO2.

Đồng hóa và dị hóa tuy trái ngược nhau nhưng gắn bó chặt chẽ với nhau.

Xem thêm:  Giải Sinh lớp 8 Bài 45: Dây thần kinh tủy

Check Also

duyen dang hoc sinh 300x165 - Giải Sinh lớp 8 Bài 60: Cơ quan sinh dục nam

Giải Sinh lớp 8 Bài 60: Cơ quan sinh dục nam

 Giải Sinh lớp 8 Bài 60: Cơ quan sinh dục nam Đáp án: 1.c ; …