Home / Giải bài tập Toán học lớp 1 / Giải Toán lớp 1 bài Lớn hơn. Dấu lớn hơn

Giải Toán lớp 1 bài Lớn hơn. Dấu lớn hơn

Giải Toán lớp 1 bài Lớn hơn. Dấu lớn hơn

Bài 2: Viết (theo mẫu):

giai toan lop 2 bai lon hon dau lon hon - Giải Toán lớp 1 bài Lớn hơn. Dấu lớn hơn           giai toan lop 2 bai lon hon dau lon hon 1 - Giải Toán lớp 1 bài Lớn hơn. Dấu lớn hơn                 giai toan lop 2 bai lon hon dau lon hon 2 - Giải Toán lớp 1 bài Lớn hơn. Dấu lớn hơn

5 > 3                         Hình 2                                Hình 3

Bài 3: Viết (theo mẫu):

giai toan lop 2 bai lon hon dau lon hon 3 - Giải Toán lớp 1 bài Lớn hơn. Dấu lớn hơn       giai toan lop 2 bai lon hon dau lon hon 4 - Giải Toán lớp 1 bài Lớn hơn. Dấu lớn hơn         giai toan lop 2 bai lon hon dau lon hon 5 - Giải Toán lớp 1 bài Lớn hơn. Dấu lớn hơn             giai toan lop 2 bai lon hon dau lon hon 6 - Giải Toán lớp 1 bài Lớn hơn. Dấu lớn hơn

4 > 3              Hình a                Hình b                  Hình c

Bài giải:

Loading...

Bài 2:

Hình 2: 4 > 2

Hình 3: 3 > 1

Bài 3:

Hình a: 5  > 2

Hình b: 5 > 4

Hình c: 3 > 2.

Bài 4: Viết dấu > vào ô trống:

3…1                     5…3                  4…1                2…1

4…2                     3…2                  4…3                5…2

Bài 5: Nối ô trống với số thích hợp theo mẫu:

giai toan lop 2 bai lon hon dau lon hon 7 - Giải Toán lớp 1 bài Lớn hơn. Dấu lớn hơn

giai toan lop 2 bai lon hon dau lon hon 8 - Giải Toán lớp 1 bài Lớn hơn. Dấu lớn hơn                     giai toan lop 2 bai lon hon dau lon hon 9 - Giải Toán lớp 1 bài Lớn hơn. Dấu lớn hơn

Hình a                            Hình b

Bài giải:

Bài 4:

3 > 1                     5 > 3                  4 > 1                2 > 1

4 > 2                     3 > 2                  4 > 3                5 > 2

Bài 5:

Hình a: 3 > 2 và 3 > 1

HÌnh b: 4 > 3, 4 > 2 và 4 > 1.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung số 0 trong phép cộng

Check Also

duyen dang hoc sinh 300x165 - Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 100 trang 174

Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 100 trang 174

Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập: các số đến 100 trang 174 Bài 1: …