Home / Giải bài tập Toán học lớp 1 / Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung số 0 trong phép cộng

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung số 0 trong phép cộng

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung số 0 trong phép cộng

Bài 1: Tính:

Bài 2: Tính:

2 + 1 + 2 =                        3  + 1 + 1 =                     2 + 0 + 2 =

Bài 3:

2 + 3….5                           2 + 2….1 + 2                                 1 + 4…..4 + 1

2 + 2….5                           2 + 1….1 + 2                                 5 + 0…..2 + 3

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

a) giai toan lop 1 bai luyen tap chung so 0 trong phep cong - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung số 0 trong phép cộng                  b) giai toan lop 1 bai luyen tap chung so 0 trong phep cong 1 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung số 0 trong phép cộng

Loading...

Bài giải:

Bài 1:

a. Kết quả là 5.

b. Kết quả là 4.

c. Kết quả là 3.

d. Kết quả là 5.

đ. Kết quả là 5.

e. Kết quả là 5.

Bài 2:

2 + 1 + 2 = 5                      3  + 1 + 1 =  5                   2 + 0 + 2 = 4

Bài 3:

2 + 3 = 5                           2 + 2 > 1 + 2                                 1 + 4 = 4 + 1

2 + 2 < 5                           2 + 1 = 1 + 2                                 5 + 0 = 2 + 3

Bài 4:

a) Phép tính là: 3 + 1 = 4

b) Phép tính là: 1 + 4 =5.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 1 bài Phép cộng trong phạm vi 8

Check Also

duyen dang hoc sinh 300x165 - Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 100 trang 174

Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 100 trang 174

Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập: các số đến 100 trang 174 Bài 1: …