Home / Giải bài tập Toán học lớp 1 / Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 89

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 89

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 89

Bài 3: Tính:

Bài 4: Số?

Bài 5: Viết phép tính thích hợp:

a) Có: 5 quả                                             b) Có: 7 viên bi

Thêm: 3 quả                                                Bớt: 3 viên bi

Có tất cả:….quả?                                        Còn:….viên bi?

giai toan lop 1 bai luyen tap chung trang 89 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 89                          giai toan lop 1 bai luyen tap chung trang 89 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 89

Loading...

Bài giải:

Bài 3:

a. Kết quả bằng 7.                             g. Kết quả bằng 6.

b. Kết quả bằng 10.                           h. Kết quả bằng 7.

c. Kết quả bằng 8.                             i. Kết quả bằng 3.

d. Kết quả bằng 4.                             j. Kết quả bằng 1.

đ. Kết quả bằng 8.                             k. Kết quả bằng 4.

e. Kết quả bằng 10.                           l. Kết quả bằng 0.

f. Kết quả bằng 10.                           m. Kết quả bằng 3.

Bài 4:

Hình 1: Viết số 5 sau đó viết số 9 vào ô trống.

Hình 2: Viết số 10 sau đó viết số 2 vào ô trống.

Bài 5:

a) 5 + 3 = 8.

b) 7 – 3 = 4.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 1 bài Phép cộng trong phạm vi 3

Check Also

duyen dang hoc sinh 300x165 - Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 100 trang 174

Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 100 trang 174

Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập: các số đến 100 trang 174 Bài 1: …