Home / Giải bài tập Toán học lớp 1 / Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng trong phạm vi 3

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng trong phạm vi 3

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng trong phạm vi 3

Bài 1: Số?

giai toan lop 1 bai luyen tap phep cong trong pham vi 3 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng trong phạm vi 3

giai toan lop 1 bai luyen tap phep cong trong pham vi 3 1 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng trong phạm vi 3

giai toan lop 1 bai luyen tap phep cong trong pham vi 3 1 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng trong phạm vi 3

Bài 2: Tính:

giai toan lop 1 bai luyen tap phep cong trong pham vi 3 3 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng trong phạm vi 3             giai toan lop 1 bai luyen tap phep cong trong pham vi 3 4 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng trong phạm vi 3                  giai toan lop 1 bai luyen tap phep cong trong pham vi 3 5 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng trong phạm vi 3

a.                               b.                                   c.

Bài 3: Số? 

1 + 1 =?                   2 + 1 =?                       3 =? + 1

1 +? = 2                  ? + 1 = 3                       3 = 1 +?

? + 1 = 2                   2 +? = 3                       1 + 2 = 2 +?

Bài giải:

Bài 1:

Viết kết quả là:

2 + 1 =3

Loading...

1 + 2 = 3.

Bài 2:

a.Kết quả bằng 2.

b. Kết quả bằng 3.

c. Kết quả bằng 3.

Bài 3:

1 + 1 = 2                   2 + 1 = 3                       3 = 2 + 1

1 + 1 = 2                   2 + 1 = 3                       3 = 1 + 2

1 + 1 = 2                   2 + 1 = 3                       1 + 2 = 2 + 1

Bài 4: Tính

giai toan lop 1 bai luyen tap phep cong trong pham vi 3 6 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng trong phạm vi 3

1 + 1 = 

giai toan lop 1 bai luyen tap phep cong trong pham vi 3 7 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng trong phạm vi 3

1 + 2 = 

giai toan lop 1 bai luyen tap phep cong trong pham vi 3 8 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng trong phạm vi 3

2  + 1 = 

Bài 5: Viết phép tính thích hợp:

a) giai toan lop 1 bai luyen tap phep cong trong pham vi 3 9 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng trong phạm vi 3                   b) giai toan lop 1 bai luyen tap phep cong trong pham vi 3 10 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng trong phạm vi 3

Bài giải:

Bài 1:

1 + 1 = 2

1 + 2 = 3

2 + 1 = 3

Bài 2:

a) Viết vào ô trống: 1 + 2 = 3.

b) Viết vào ô trống: 1 + 1 = 2.

 

Xem thêm:  Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép trừ trong phạm vi 3

Check Also

duyen dang hoc sinh 300x165 - Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 100 trang 174

Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 100 trang 174

Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập: các số đến 100 trang 174 Bài 1: …