Home / Giải bài tập Toán học lớp 1 / Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng trong phạm vi 4

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng trong phạm vi 4

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng trong phạm vi 4

Bài 1: Tính:

giai toan lop 1 bai luyen tap phep cong trong pham vi 4 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng trong phạm vi 4    giai toan lop 1 bai luyen tap phep cong trong pham vi 4 1 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng trong phạm vi 4     giai toan lop 1 bai luyen tap phep cong trong pham vi 4 2 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng trong phạm vi 4      giai toan lop 1 bai luyen tap phep cong trong pham vi 4 3 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng trong phạm vi 4         giai toan lop 1 bai luyen tap phep cong trong pham vi 4 4 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng trong phạm vi 4

Bài 2: Số?

giai toan lop 1 bai luyen tap phep cong trong pham vi 4 5 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng trong phạm vi 4      giai toan lop 1 bai luyen tap phep cong trong pham vi 4 6 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng trong phạm vi 4         giai toan lop 1 bai luyen tap phep cong trong pham vi 4 7 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng trong phạm vi 4           giai toan lop 1 bai luyen tap phep cong trong pham vi 4 8 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng trong phạm vi 4

a.                           b.                              c.                                d.

giai toan lop 1 bai luyen tap phep cong trong pham vi 4 9 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng trong phạm vi 4     giai toan lop 1 bai luyen tap phep cong trong pham vi 4 10 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng trong phạm vi 4          giai toan lop 1 bai luyen tap phep cong trong pham vi 4 11 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng trong phạm vi 4          giai toan lop 1 bai luyen tap phep cong trong pham vi 4 12 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng trong phạm vi 4

đ.                         e.                                f.                              g.

Bài 3: Tính:

giai toan lop 1 bai luyen tap phep cong trong pham vi 4 13 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng trong phạm vi 4

1 + 1 + 1 = 3.

2  + 1 + 1 = 

1 + 2 + 1 =

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

giai toan lop 1 bai luyen tap phep cong trong pham vi 4 14 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng trong phạm vi 4

Bài giải:

Bài 1:

Kết quả lần lượt là: 4, 3, 4, 3, 4.

Bài 2: 

b.Kết quả bằng 4 

c. Kết quả bằng 4

d. Kết quả bằng 4.

đ. Kết quả bằng 3.

e. Kết quả bằng 4.

f. Kết quả bằng 4.

g. Kết quả bằng 4.

Bài 3:

2  + 1 + 1 = 4

1 + 2 + 1 = 4

Bài 4:

Viết phép tính là: 1 + 3 = 4.

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Giải Toán lớp 1 bài Phép cộng trong phạm vi 4

Check Also

duyen dang hoc sinh 300x165 - Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 100 trang 174

Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 100 trang 174

Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập: các số đến 100 trang 174 Bài 1: …