Home / Giải bài tập Toán học lớp 1 / Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng trong phạm vi 5

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng trong phạm vi 5

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng trong phạm vi 5

Bài 1: Tính:

1 + 1 =                      2 + 1 =                 3 + 1 =                       4 + 1 = 

1 + 2 =                      2 + 2 =                 3 + 2 =

1 + 3 =                      2 + 3 =

1 + 4 = 

Bài 2: Tính:

giai toan lop 1 bai luyen tap phep cong trong pham vi 5 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng trong phạm vi 5       giai toan lop 1 bai luyen tap phep cong trong pham vi 5 1 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng trong phạm vi 5        giai toan lop 1 bai luyen tap phep cong trong pham vi 5 2 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng trong phạm vi 5        giai toan lop 1 bai luyen tap phep cong trong pham vi 5 3 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng trong phạm vi 5          giai toan lop 1 bai luyen tap phep cong trong pham vi 5 4 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng trong phạm vi 5        giai toan lop 1 bai luyen tap phep cong trong pham vi 5 5 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng trong phạm vi 5

a.               b.                    c.                   d.                     đ.                   e.

Bài 3: Tính:

2 + 1 + 1 =                  3 + 1 + 1 =                        1 + 2 + 2 =

1 + 2 + 1 =                  1 + 3 + 1 =                        2 + 2 + 1 =

Bài 4: giai toan lop 1 bai luyen tap phep cong trong pham vi 5 6 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng trong phạm vi 5

3 + 2…5                        4…..2 + 1                            2 + 3….3 + 2

3 + 1…5                        4….2 + 3                            1 + 4…..4 + 1

Xem thêm:  Giải Toán lớp 1 bài Phép cộng dạng 14 + 3

Bài 5: Viết phép tính thích hợp:

a) giai toan lop 1 bai luyen tap phep cong trong pham vi 5 7 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng trong phạm vi 5          b) giai toan lop 1 bai luyen tap phep cong trong pham vi 5 8 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng trong phạm vi 5

Bài giải:

Bài 1:

1 + 1 =  2                   2 + 1 = 3              3 + 1 = 4                    4 + 1 = 5

1 + 2 =  3                   2 + 2 = 4                3 + 2 = 5

1 + 3 =  4                    2 + 3 = 5

1 + 4 =  5

Bài 2:

Hình a. Kết quả bằng 4.

Hình b. Kết quả bằng 5.

Hình c. Kết quả bằng 5.

Hình d. Kết quả bằng 5.

Hình đ. Kết quả bằng 5.

Hình e. Kết quả bằng 3.

Bài 3:

2 + 1 + 1 = 4                3 + 1 + 1 = 5                   1 + 2 + 2 = 5

1 + 2 + 1 = 4               1 + 3 + 1 = 5                    2 + 2 + 1 = 5

Bài 4:

3 + 2  =  5                        4 > 2 + 1                            2 + 3 = 3 + 2

3 + 1  < 5                        4  < 2 + 3                            1 + 4 = 4 + 1

Bài 5:

a) 3 + 2 = 5

b) 1 + 4 = 5.

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 7

Check Also

duyen dang hoc sinh 300x165 - Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 100 trang 174

Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 100 trang 174

Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập: các số đến 100 trang 174 Bài 1: …