Home / Giải bài tập Toán học lớp 1 / Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép trừ trong phạm vi 3

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép trừ trong phạm vi 3

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép trừ trong phạm vi 3

Bài 1: Tính:

1 + 2 =                    1 + 1 =                     1 + 2 =                   1 + 1 + 1 =

1 + 3 =                    2 –  1 =                     3 – 1 =                    3 – 1 – 1 =

1 + 4 =                    2 + 1 =                     3 – 2 =                    3 – 1 + 1 =

Bài 2: Số?

giai toan lop 1 bai luyen tap phep tru trong pham vi 3 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép trừ trong phạm vi 3   giai toan lop 1 bai luyen tap phep tru trong pham vi 3 1 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép trừ trong phạm vi 3   giai toan lop 1 bai luyen tap phep tru trong pham vi 3 2 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép trừ trong phạm vi 3   giai toan lop 1 bai luyen tap phep tru trong pham vi 3 3 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép trừ trong phạm vi 3

a.                             b.                                 c.                                      d

Bài 3: 

1…1 = 2                2….1 = 3                     1….2 = 3                     1…..4 = 5

2…1 = 1                3….2 = 1                     3….1 = 2                     2…..2 = 4

Bài 4:

a) giai toan lop 1 bai luyen tap phep tru trong pham vi 3 4 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép trừ trong phạm vi 3                        b) giai toan lop 1 bai luyen tap phep tru trong pham vi 3 5 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép trừ trong phạm vi 3

Xem thêm:  Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập số 10

Bài giải:

Bài 1:

1 + 2 = 3                  1 + 1 = 2                    1 + 2 = 3                   1 + 1 + 1 = 3

1 + 3 = 4                  2 –  1 = 1                    3 – 1 = 2                    3 – 1 – 1 = 1

1 + 4 = 5                  2 + 1 = 3                    3 – 2 = 1                    3 – 1 + 1 = 3

Bài 2:

a. Kết quả bằng 2.

b. Kết quả bằng 1.

c. Kết quả bằng 1.

d. Kết quả bằng 3.

Bài 3:

1 + 1 = 2                2 + 1 = 3                     1 + 2 = 3                     1 + 4 = 5

2 – 1 = 1                 3 – 2 = 1                      3 – 1 = 2                       2 + 2 = 4

Bài 4:

a) 1 + 1 = 2

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép trừ trong phạm vi 4

Check Also

duyen dang hoc sinh 300x165 - Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 100 trang 174

Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 100 trang 174

Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập: các số đến 100 trang 174 Bài 1: …