Home / Giải bài tập Toán học lớp 1 / Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập trang 151

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập trang 151

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập trang 151

Bài 1: Lan gấp được 14 cái thuyền, Lan cho bạn 4 cái thuyền. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái thuyền?

giai toan lop 1 bai luyen tap trang 151 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập trang 151

Tóm tắt:

Có:….cái thuyền

Cho bạn:…..cái thuyền

Còn lại:…….cái thuyền?

Bài 2: Tổ em có 9 bạn, trong đó có 5 bạn nữ. Hỏi tổ em có mấy bạn nam?

Bài 3: Một sợi dây dài 13cm, đã cắt đi 2cm. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

giai toan lop 1 bai luyen tap trang 151 1 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập trang 151

Bài 4: Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Loading...

giai toan lop 1 bai luyen tap trang 151 2 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập trang 151

Bài giải:

Bài 1:

Tóm tắt:

Có        :14 cái thuyền

Cho bạn:4 cái thuyền

Còn lại:…….cái thuyền?

Bài giải:

Số cái thuyền còn lại là:

14 – 4 = 10 (cái thuyền)

Đáp số: 10 cái thuyền.

Bài 2:

Số bạn nam có trong tổ là:

9 – 5 = 4 (bạn nam)

Đáp số: 4 bạn nam.

Bài 3:

Sợi dây dài là:

13 – 2 = 11 (cm)

Đáp số: 11cm

Bài 4:

Số hình tròn không tô màu là:

15 – 4 = 11 (hình tròn)

Đáp số: 11 hình tròn.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 1 bài Lớn hơn. Dấu lớn hơn

Check Also

duyen dang hoc sinh 300x165 - Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 100 trang 174

Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 100 trang 174

Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập: các số đến 100 trang 174 Bài 1: …