Home / Giải bài tập Toán học lớp 1 / Giải Toán lớp 1 bài Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)

Giải Toán lớp 1 bài Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)

Giải Toán lớp 1 bài Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)

Bài 1: Tính:

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

35 + 12                      60 + 38                        6 + 43

41 + 34                      22 + 40                        54 + 2

Bài 3: Lớp 1A trồng được 35 cây, lớp 2A trồng được 50 cây. Hỏi hai lớp trồng được tất cả bao nhiêu cây?

Bài giải:

Bài 1: 

Loading...

a. Kết quả bằng 88.

b. Kết quả bằng 96.

c. Kết quả bằng 58.

d. Kết quả bằng 86.

e. Kết quả bằng 68.

f. Kết quả bằng 19.

Bài 2:

35 + 12 = 47                      60 + 38 = 98                       6 + 43 = 49

41 + 34 = 75                      22 + 40 = 62                      54 + 2 = 56

Bài 3: 

Số cây cả hai lớp trồng được là:

35 + 50 = 85 (cây) 
Đáp số: 85 cây.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 1 bài Các ngày trong tuần lễ

Check Also

duyen dang hoc sinh 300x165 - Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 100 trang 174

Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 100 trang 174

Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập: các số đến 100 trang 174 Bài 1: …