Home / Giải bài tập Toán học lớp 1 / Giải Toán lớp 1 bài Phép cộng trong phạm vi 5

Giải Toán lớp 1 bài Phép cộng trong phạm vi 5

Giải Toán lớp 1 bài Phép cộng trong phạm vi 5

Bài 1: Tính:

4 + 1 =                   2 + 3 =                  2 + 2 =              4 + 1 = 

3 + 2 =                   1 + 4 =                  2 + 3 =              3 + 1 =

Bài 2: Tính:

giai toan lop 1 bai phep cong trong pham vi 5 - Giải Toán lớp 1 bài Phép cộng trong phạm vi 5      giai toan lop 1 bai phep cong trong pham vi 5 1 - Giải Toán lớp 1 bài Phép cộng trong phạm vi 5     giai toan lop 1 bai phep cong trong pham vi 5 2 - Giải Toán lớp 1 bài Phép cộng trong phạm vi 5       giai toan lop 1 bai phep cong trong pham vi 5 3 - Giải Toán lớp 1 bài Phép cộng trong phạm vi 5         giai toan lop 1 bai phep cong trong pham vi 5 4 - Giải Toán lớp 1 bài Phép cộng trong phạm vi 5            giai toan lop 1 bai phep cong trong pham vi 5 5 - Giải Toán lớp 1 bài Phép cộng trong phạm vi 5

a.            b.            c.                 d.                    đ.                     e.

Bài 3: Số?

4 + 1 =…              5 = 4 +…                  3 + 2 =….                     5 = 3 +….

1 + 4 =…              5 = 1 +…                  2 + 3 =….                     5 = 2 +….

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

a) giai toan lop 1 bai phep cong trong pham vi 5 6 - Giải Toán lớp 1 bài Phép cộng trong phạm vi 5                b) giai toan lop 1 bai phep cong trong pham vi 5 7 - Giải Toán lớp 1 bài Phép cộng trong phạm vi 5

Bài giải:

Bài 1:

4 + 1 = 5                  2 + 3 = 5                 2 + 2 = 4              4 + 1 = 5

3 + 2 = 5                  1 + 4 = 5                 2 + 3 = 5            3 + 1 = 4

Xem thêm:  Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập số 0 trong phép trừ

Bài 2:

a. Kết quả bằng 5.

b. Kết quả bằng 5.

c. Kết quả bằng 4.

d. Kết quả bằng 5.

đ. Kết quả bằng 5.

e. Kết quả bằng 4.

Bài 3: 

4 + 1 = 5      5 = 4 + 1              3 + 2 = 5               5 = 3 + 2

1 + 4 = 5      5 = 1 + 4              2 + 3 = 5             5 = 2 + 3

Bài 4:

a) Phép tính là: 4 + 1 = 5

b) Phép tính là: 3 + 2 = 5

Check Also

duyen dang hoc sinh 300x165 - Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 100 trang 174

Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 100 trang 174

Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập: các số đến 100 trang 174 Bài 1: …