Home / Giải bài tập Toán học lớp 1 / Giải Toán lớp 1 bài Phép trừ trong phạm vi 4

Giải Toán lớp 1 bài Phép trừ trong phạm vi 4

Giải Toán lớp 1 bài Phép trừ trong phạm vi 4

Bài 1: Tính:

4 – 1 =                              4 – 2 =                      3 + 1 =                      1 + 2 =

3 – 1 =                              3 – 2 =                      4 – 3 =                       3 – 1 = 

2 – 1 =                              4 – 3 =                      4 – 1 =                       3 – 2 =

Bài 2: Tính

giai toan lop 1 bai phep tru trong pham vi 4 - Giải Toán lớp 1 bài Phép trừ trong phạm vi 4        giai toan lop 1 bai phep tru trong pham vi 4 1 - Giải Toán lớp 1 bài Phép trừ trong phạm vi 4            giai toan lop 1 bai phep tru trong pham vi 4 2 - Giải Toán lớp 1 bài Phép trừ trong phạm vi 4          giai toan lop 1 bai phep tru trong pham vi 4 3 - Giải Toán lớp 1 bài Phép trừ trong phạm vi 4          giai toan lop 1 bai phep tru trong pham vi 4 4 - Giải Toán lớp 1 bài Phép trừ trong phạm vi 4         giai toan lop 1 bai phep tru trong pham vi 4 5 - Giải Toán lớp 1 bài Phép trừ trong phạm vi 4

a.                    b.                     c.                       d.                      e.                     f.

Bài 3: Viết phép tính thích hợp:

giai toan lop 1 bai phep tru trong pham vi 4 6 - Giải Toán lớp 1 bài Phép trừ trong phạm vi 4          giai toan lop 1 bai phep tru trong pham vi 4 7 - Giải Toán lớp 1 bài Phép trừ trong phạm vi 4

Bài giải:

Bài 1:

4 – 1 = 3                               4 – 2 = 2                      3 + 1 = 4                     1 + 2 = 3

Xem thêm:  Giải Toán lớp 1 bài Trừ các số tròn chục

3 – 1 = 2                               3 – 2 = 1                      4 – 3 = 1                      3 – 1 = 2

2 – 1 = 1                               4 – 3 = 1                      4 – 1 = 3                      3 – 2 = 1

Bài 2.

a. Kết quả bằng 2.

b. Kết quả bằng 3.

c. Kết quả bằng 1.

d. Kết quả bằng 1.

e. Kết quả bằng 1.

f. Kết quả bằng 2.

Bài 3:

4 – 3 = 1.

Check Also

duyen dang hoc sinh 300x165 - Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 100 trang 174

Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 100 trang 174

Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập: các số đến 100 trang 174 Bài 1: …