Home / Giải bài tập Toán học lớp 1 / Giải Toán lớp 1 bài Phép trừ trong phạm vi 6

Giải Toán lớp 1 bài Phép trừ trong phạm vi 6

Giải Toán lớp 1 bài Phép trừ trong phạm vi 6

Bài 1: Tính:

Bài 2: Tính:

5  +1 =                    4 + 2 =                    3 + 3 =

6 – 5 =                    6  – 2 =                    6 – 3 =

6 – 1 =                    6 – 4 =                     6 – 6 =

Bài 3: Tính:

6 – 4 -2 =                6 – 2 – 2 =                 6 – 3 – 3 =

6 – 2 -4 =                6 – 1 – 2 =                 6 – 6 =

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

a) giai toan lop 1 bai phep tru trong pham vi 6 - Giải Toán lớp 1 bài Phép trừ trong phạm vi 6                  b) giai toan lop 1 bai phep tru trong pham vi 6 1 - Giải Toán lớp 1 bài Phép trừ trong phạm vi 6

Bài giải:

Bài 1: 

a. Kết quả bằng 3.

b. Kết quả bằng 2.

c. Kết quả bằng 5.

d. Kết quả bằng 1.

đ. Kết quả bằng 4.

e. Kết quả bằng 6.

Bài 2:

5 +1 = 6                   4 + 2 = 6                  3 + 3 = 6

6 – 5 = 1                  6  – 2 = 4                  6 – 3 = 3

6 – 1 = 5                  6 – 4 = 2                   6 – 6 = 0

Bài 3:

6 – 4 -2 = 0                6 – 2 – 2 = 2                6 – 3 – 3 = 0

Xem thêm:  Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 147

6 – 2 -4 = 0                6 – 1 – 2 = 3                 6 – 6 = 0

Bài 4:

a) 6 – 1 = 5

b) 5 – 2 = 3.

Check Also

duyen dang hoc sinh 300x165 - Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 100 trang 174

Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 100 trang 174

Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập: các số đến 100 trang 174 Bài 1: …