Home / Giải bài tập Toán học lớp 4 / Giải Toán lớp 4 Chia một số cho một tích

Giải Toán lớp 4 Chia một số cho một tích

Giải Toán lớp 4 Chia một số cho một tích

Bài 1 (trang 78 SGK Toán 4): Tính giá trị biểu thức:

a. 50: (2×5)

b. 72: (9 x 8)

c. 28: (7 x 2)

Lời giải:

a. ….= 50: 10 = 5

Hoặc…= 50: 2: 5 = 25: 5 = 5

Hoặc…= 50: 5: 2 = 10: 2 = 5

b. Kết quả: 1

c. Kết quả: 2

Bài 2 (trang 78 SGK Toán 4):

Chuyển mỗi phép chia sau đây thành phép chia một số chia cho một tích rồi tính (theo mẫu)

Mẫu: 60: 15 = 60: (5 x 3) = 60: 5: 3 = 12: 3 = 4

a. 80: 40

b. 150: 50

c. 80: 16

Lời giải:

a. … = 80: (4 x 10)

= 80: 4: 10

= 20: 10 = 2

b. … = 150: (10 x 5)

= 150: 10: 5

= 15: 5 = 3

c. … = 80: (8 x 2)

= 80: 8: 2

= 10: 2 = 5

Bài 3 (trang 79 SGK Toán 4): Có 2 bạn học sinh, mỗi bạn mua 3 quyển vở cùng loại và tất cả phải trả 7200 đồng. Tính giá tiền của mỗi quyển vở

Lời giải:

Cách 1: Cả hai bạn đã mua: 3 x 2 = 6 (quyển vở)

Giá tiền mỗi quyển vở là: 7200: 6 = 1200 (đồng)

Cách 2: Mỗi bạn phải trả là: 7200: 2 = 3600 (đồng)

Giá tiền mỗi quyển vở là: 3600: 3 = 1200 (đồng)

Đáp số: 1200 (đồng)

Nói thêm: Từ hai cách giải trên ta thấy: 7200: (3 x 2) = 7200: 2: 3

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Giải Toán lớp 4 Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Check Also

duyen dang hoc sinh 300x165 - Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp …