Home / Giải bài tập Toán học lớp 4 / Giải Toán lớp 4 Chia một tổng cho một số

Giải Toán lớp 4 Chia một tổng cho một số

Giải Toán lớp 4 Chia một tổng cho một số

Bài 1 (trang 76 SGK Toán 4):

a) Tính bằng hai cách:

(15 +35): 5;

(80 +4): 4

b) Tính bằng hai cách (theo mẫu)

Mẫu: 12: 4 + 20: 4 =?

Cách 1:

12: 4 + 20: 4

= 3 + 5 = 8

Cách 2:

12: 4 + 20: 4

= (12+20): 4

= 32:4 = 8

18: 6 + 24: 6;

60: 3 + 9: 3.

Lời giải:

a) (15 +35): 5 =?

Cách 1: (15 +35): 5

= 50: 5 = 10

Cách 2: (15 +35): 5

= 15: 5 + 35: 5

= 3 + 7 = 10

+) (80 +4): 4 =?

Cách 1:(80 +4): 4

= 84: 4 = 21

Cách 2:(80 +4): 4

= 80: 4 + 4:4 = 20 +1 = 21

b) 18: 6 + 24: 6 =?

Cách 1: 18: 6 + 24: 6

= 3 + 4 = 7

Cách 2: (18 + 24): 6

= 42: 6 = 7

+) 60: 3 + 9: 3 =?

Cách 1: 60: 3 + 9: 3

= 20 + 3 = 23

Cách 2: 60: 3 + 9: 3

=(60 +9): 3 = 23

Bài 2 (trang 76 SGK Toán 4): Tính bằng hai cách (theo mẫu):

Mẫu: (35 -21): 7 =?

Cách 1: (35 -21): 7

= 14:7 =2

Cách 2: (35 -21): 7

= 35: 7 – 21: 7 = 5 – 3 = 2

a) (27 -18): 3;

b) (64 – 32): 8

Lời giải:

a) (27 -18): 3 =?

Cách 1: (27 -18): 3

= 9: 3 = 3

Cách 2:(27 -18): 3

= 27: 3 – 18: 3

= 9 – 6 = 3

b) (64 – 32): 8 =?

Cách 1:(64 – 32): 8

= 32: 8 = 4

Cách 2:(64 – 32): 8

= 64: 8 – 32: 8

= 8 – 4 = 4

Nói thêm: Khi chia một hiệu cho một số, ta có thể chia số bị trừ và số trừ cho số đó (nếu chia hết), rồi trừ hai kết quả cho nhau.

(27 -18): 3

= 27: 3 – 18: 3

Bài 3 (trang 76 SGK Toán 4): Lớp 4A có 32 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Lớp 4B có 28 học sinh cũng chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Hỏi tất cả có bao nhiêu nhóm?

Xem thêm:  Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 128

Lời giải:

Cách 1:

Số học sinh của cả hai lớp có:

32 + 28 = 60 (học sinh)

Số nhóm học sinh tất cả là:

60: 4 = 15 (nhóm)

Cách 2:

Số nhóm học sinh của lớp 4A là:

32: 4 = 8 (nhóm)

Số nhóm học sinh của lớp 4B là:

28: 4 = 7 (nhóm)

Số nhóm học sinh của cả hai lớp 4A và 4B là:

8 + 7 = 15 (nhóm)

Đáp số: 15 nhóm

Nói thêm: Từ hai cách giải trên ta có:

(32 + 28): 4 = 32: 4 + 28: 4

Check Also

duyen dang hoc sinh 300x165 - Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp …