Giải Toán lớp 4 Diện tích hình thoi

Giải Toán lớp 4 Diện tích hình thoi

Bài 1 (trang 142 SGK Toán 4): Tính diện tích của:

a) Hình thoi ABCD, biết:

AB 3cm; BD = 4cm.

Giải Toán lớp 4 Diện tích hình thoi

b) Hình thoi MNPQ, biết:

MP= 7 cm; NQ = 4cm.

Giải Toán lớp 4 Diện tích hình thoi

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Diện tích hình thoi

Bài 2 (trang 143 SGK Toán 4): Tính diện tích hình thoi, biết

a) Độ đường chéo là 5dm và 20dm;

b) Độ dài các đường chéo là 4m và 15dm.

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Diện tích hình thoi

Bài 3 (trang 143 SGK Toán 4):

Loading...

Giải Toán lớp 4 Diện tích hình thoi

a) Diện tích hinh thoi bằng diện tích hình chữ nhật.

b) Diện tích hình thoi bằng 1/2 diện tích hình chữ nhật.

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Diện tích hình thoi

Nói thêm:

Cũng có thể giải như sau:

Đường chéo AC của hình thoi bằng chiều dài hình chữ nhật.

Đường chéo BD của hình thoi dài bằng chiều rộng hình chữ nhật.

Vậy diện tích của hình thoi bằng 1/2 diện tích hình chữ nhật.

Ta ghi S và ô trống ở câu (a) và Đ vào ô trống ở câu (b).

Giải Toán lớp 4 Diện tích hình thoi
5 (100%) 480 đánh giá