Home / Giải bài tập Toán học lớp 4 / Giải Toán lớp 4 Diện tích hình thoi

Giải Toán lớp 4 Diện tích hình thoi

Giải Toán lớp 4 Diện tích hình thoi

Bài 1 (trang 142 SGK Toán 4): Tính diện tích của:

a) Hình thoi ABCD, biết:

AB 3cm; BD = 4cm.

giai toan lop 4 dien tich hinh thoi - Giải Toán lớp 4 Diện tích hình thoi

b) Hình thoi MNPQ, biết:

MP= 7 cm; NQ = 4cm.

giai toan lop 4 dien tich hinh thoi 1 - Giải Toán lớp 4 Diện tích hình thoi

Lời giải:

giai toan lop 4 dien tich hinh thoi 2 - Giải Toán lớp 4 Diện tích hình thoi

Bài 2 (trang 143 SGK Toán 4): Tính diện tích hình thoi, biết

a) Độ đường chéo là 5dm và 20dm;

b) Độ dài các đường chéo là 4m và 15dm.

Lời giải:

giai toan lop 4 dien tich hinh thoi 3 - Giải Toán lớp 4 Diện tích hình thoi

Bài 3 (trang 143 SGK Toán 4):

giai toan lop 4 dien tich hinh thoi 4 - Giải Toán lớp 4 Diện tích hình thoi

a) Diện tích hinh thoi bằng diện tích hình chữ nhật.

b) Diện tích hình thoi bằng 1/2 diện tích hình chữ nhật.

Lời giải:

giai toan lop 4 dien tich hinh thoi 5 - Giải Toán lớp 4 Diện tích hình thoi

Nói thêm:

Cũng có thể giải như sau:

Đường chéo AC của hình thoi bằng chiều dài hình chữ nhật.

Đường chéo BD của hình thoi dài bằng chiều rộng hình chữ nhật.

Vậy diện tích của hình thoi bằng 1/2 diện tích hình chữ nhật.

Ta ghi S và ô trống ở câu (a) và Đ vào ô trống ở câu (b).

Xem thêm:  Giải Toán lớp 4 Yến, tạ, tấn

Check Also

duyen dang hoc sinh 300x165 - Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp …