Home / Giải bài tập Toán học lớp 4 / Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 176

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 176

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 176

Bài 1 (trang 176 SGK Toán 4): Diện tích của bốn tỉnh ( theo số liệu năm 2003) được cho trong bảng sau:

giai toan lop 4 luyen tap chung trang 176 - Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 176

Hãy nêu tên các tỉnh có diện tích theo thứ tự từ lớn đến bé.

Lời giải:

Đắc Lắc, Gia Lai, Lâm Đồng, Kon Tum.

Nói thêm: Nhìn trên bản đồ ở trang 18 (SGK) ta thấy:

– Tỉnh Đắc Lắc nằm ngay bên dưới ( phía Nam) tỉnh Gia Lai.

– Tỉnh Kon Tum nằm ngay bên trên ( phía bắc) tỉnh Gia Lai.

– Tỉnh Lâm Đồng nằm ngay bên trái ( phia tây) tỉnh Ninh Thuận.

Bốn tỉnh nói trên cùng với tỉnh Đắc Nông ( bên trái Lâm Đồng ) gọi chung là Vùng Tây Nguyên.

Bài 2 (trang 177 SGK Toán 4): Tính:

giai toan lop 4 luyen tap chung trang 176 1 - Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 176

 

Lời giải:

giai toan lop 4 luyen tap chung trang 176 2 - Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 176

Bài 3 (trang 177 SGK Toán 4): Tìm x:

giai toan lop 4 luyen tap chung trang 176 3 - Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 176

Lời giải:

giai toan lop 4 luyen tap chung trang 176 4 - Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 176

Bài 4 (trang 177 SGK Toán 4): Tìm ba số tự nhiên liên tiếp biết tổng của ba số đó là 84.

Lời giải:

Ba lần số thứ nhất là:

84 – ( 1 + 1+ 1) = 81

Số thứ nhất là:

81: 3 =27

Số thứ hai và thứ 3 là:

28 và 29

Đáp số: 27 ; 28 và 29.

Nói thêm: Cũng có thể giải như sau:

Nhận xét: Trung bình cộng của ba số tự nhiên chình là số giữa số đó.

Số ở giữa của ba số tự nhiên đó là:

84: 3 = 28

Ba số đó là: 27, 28 và 29.

Bài 5 (trang 177 SGK Toán 4): Bố hơn con 30 tuổi. Tuổi con bằng 1/6 tuổi bố. Tính tuổi của mỗi người.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 144

Lời giải:

Hiệu số phần bằng nhau là:

6 – 1 = 5 (phần)

Tuổi con là:

30: 5 = 6 ( tuổi)

Tuổi bố là: 6 + 30 = 36 (tuổi)

Đáp số: con: 6 tuổi

Bố: 36 tuổi

Check Also

duyen dang hoc sinh 300x165 - Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp …