Home / Giải bài tập Toán học lớp 4 / Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 90

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 90

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 90

Bài 1 (trang 90 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào ô trống:

giai toan lop 4 luyen tap chung trang 90 - Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 90

Lời giải:

giai toan lop 4 luyen tap chung trang 90 1 - Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 90

Bài 2 (trang 90 SGK Toán 4): Tính:

a. 39 870: 123

b. 25 863: 251

c. 30 395: 217

Lời giải:

giai toan lop 4 luyen tap chung trang 90 2 - Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 90

Bài 3 (trang 90 SGK Toán 4): Một Sở giáo dục – đào tạo nhận được 468 thùng hàng, mỗi thùng có 40 bộ đồ dùng toán học. Người ta đã chia đều số bộ đồ dùng đó cho 156 trường. Hỏi mỗi trường nhận được bao nhiêu bộ đồ dùng Toán học?

Lời giải:

Cách 1:

Sở Giáo dục – Đào tạo đã nhận được tất cả:

40 x 468 = 18 720 (bộ)

Mỗi trường nhận được:

18 720: 156 = 120 (bộ)

Cách 2:

Mỗi trường nhận được: 468: 156 = 3 (thùng hàng)

Mỗi trường nhận được số bộ đồ dùng toán học là: 40 x 3 = 120 (bộ)

Đáp số: 120 (bộ)

Bài 4 (trang 90 SGK Toán 4): 4. Biểu đồ dưới đây nói về số SGK của một cửa hàng bán được trong 4 tuần trước ngày khai giảng:

giai toan lop 4 luyen tap chung trang 90 3 - Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 90

 

Dựa vào biểu đồ hãy trả lời các câu hỏi sau:

a. Tuần 1 bán được ít hơn tuần 4 bao nhiêu cuốn sách?

b. Tuần 2 bán được nhiều hơn tuần 3 bao nhiêu cuốn sách?

c. Trung bình mỗi tuần bán được bao nhiêu cuốn sách?

Lời giải:

a. Tuần 1 bán được 4500 cuốn sách

Tuần 4 bán được 5500 cuốn sách

Tuần 1 bán được ít hơn 4 tuần

5500 – 4500 = 1000 (cuốn sách)

Xem thêm:  Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 99

b. Tuần 2 bán được 6250 cuốn sách

Tuần 3 bán được 5750 cuốn sách

Tuần 2 bán được nhiều hơn tuần 3:

6250 – 5750 = 500 (cuốn sách)

c. Cả 4 tuần bán được:

4500 + 6250 + 5750 + 5500 = 22 000 (cuốn sách)

Trung bình mỗi tuần bán được:

22 000: 4 = 5500 (cuốn sách)

Check Also

duyen dang hoc sinh 300x165 - Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp …