Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 128 (tiếp theo)

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 128 (tiếp theo)

Bài 1 (trang 128 SGK Toán 4): Tính ( theo mẫu):

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 128 (tiếp theo)

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 128 (tiếp theo)

Bài 2 (trang 128 SGK Toán 4): Viết tiếp vào chỗ chấm:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 128 (tiếp theo)

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 128 (tiếp theo)

Loading...

Bài 3 (trang 129 SGK Toán 4): Một hình chữ nhật có chiều dài 2/3m, chiều rộng 3/10 m. Tính nửa chu vi của hình chữ nhật đó.

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 128 (tiếp theo)

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 128 (tiếp theo)
5 (100%) 480 đánh giá