Home / Giải bài tập Toán học lớp 4 / Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 83

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 83

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 83

Bài 1 (trang 83 SGK Toán 4): Đặt tính rồi tính:

a. 855: 45

579: 36

b. 9009: 33

9276: 39

Lời giải:

Các em có thể đặt tính và tính như sau:

giai toan lop 4 luyen tap trang 83 - Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 83

Bài 2 (trang 83 SGK Toán 4): Tính giá trị biểu thức:

a. 4237 x 18 – 34 578

8064: 64 x 37

b. 46 857 + 3444: 28

601 759 – 1988: 14

Lời giải:

a. … = 76 266 – 34 578 = 41 688

… = 126 x 37 = 4662

b…. = 46 857 + 123 = 46 980

…= 601 759 – 142 = 601 617

Bài 3 (trang 83 SGK Toán 4): Mỗi bánh xe đạp cần 36 nan hoa. Hỏi có 5260 nan hoa thì lắp được nhiều nhất bao nhiêu chiếc xe đạp 2 bánh và còn thừa bao nhiêu nan hoa?

Lời giải:

Mỗi xe đạp cần: 36 x 2 = 71 (nan hoa)

Thực hiện phép chia: 5260: 72 = 73 (dư 4)

Vậy lắp được nhiều nhất 73 chiếc xe đạp và thừa 4 nan hoa

Đáp số: 73 chiếc xe đạp và thừa 4 nan hoa

 

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Giải Toán lớp 4 Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)

Check Also

duyen dang hoc sinh 300x165 - Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp …