Home / Giải bài tập Toán học lớp 4 / Giải Toán lớp 4 Phân số và phép chia số tự nhiên

Giải Toán lớp 4 Phân số và phép chia số tự nhiên

Giải Toán lớp 4 Phân số và phép chia số tự nhiên

Bài 1 (trang 108 SGK Toán 4): Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số:

7: 9 ;

5: 8

; 6: 19;

1: 3.

Lời giải:

giai toan lop 4 phan so va phep chia so tu nhien - Giải Toán lớp 4 Phân số và phép chia số tự nhiên

Bài 2 (trang 108 SGK Toán 4): Viết theo mẫu:

giai toan lop 4 phan so va phep chia so tu nhien 1 - Giải Toán lớp 4 Phân số và phép chia số tự nhiên

Lời giải:

giai toan lop 4 phan so va phep chia so tu nhien 2 - Giải Toán lớp 4 Phân số và phép chia số tự nhiên

Bài 3 (trang 108 SGK Toán 4): Viết mỗi số tự nhiên dưới dạng một phân số có mẫu số bằng 1 ( theo mẫu):

giai toan lop 4 phan so va phep chia so tu nhien 3 - Giải Toán lớp 4 Phân số và phép chia số tự nhiên

Lời giải:

giai toan lop 4 phan so va phep chia so tu nhien 4 - Giải Toán lớp 4 Phân số và phép chia số tự nhiên

Xem thêm:  Giải Toán lớp 4 Quy đồng mẫu số các phân số

Check Also

duyen dang hoc sinh 300x165 - Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp …