Giải Toán lớp 4 Phép cộng phân số (tiếp theo)

Giải Toán lớp 4 Phép cộng phân số (tiếp theo)

Bài 1 (trang 127 SGK Toán 4):

Giải Toán lớp 4 Phép cộng phân số (tiếp theo)

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Phép cộng phân số (tiếp theo)

Bài 2 (trang 127 SGK Toán 4): Tính ( theo mẫu):

Giải Toán lớp 4 Phép cộng phân số (tiếp theo)

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Phép cộng phân số (tiếp theo)

Loading...

Bài 3 (trang 127 SGK Toán 4): Một xe ô tô giờ đầu chạy được 3/8 quãng đường, giờ thứ hai chạy được 2/7 quãng đường. hỏi sau hai giờ ô tô chạy được bao nhiêu phần của quãng đường?

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Phép cộng phân số (tiếp theo)

Giải Toán lớp 4 Phép cộng phân số (tiếp theo)
5 (100%) 480 đánh giá