Giải Toán lớp 4 Ôn tập về đại lượng

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về đại lượng

Bài 1 (trang 170 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1 yến =..kg

1 tạ = … yến

1 tạ = …yến

1 tấn = … tạ

1 tấn = … kg

1 tấn = … yến

Lời giải:

1 yến = 10kg

1 tạ = 10 yến

1 tạ = 100 yến

1 tấn = 10 tạ

1 tấn = 1000 kg

1 tấn = 100 yến

Bài 2 (trang 171 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về đại lượng

 

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về đại lượng

Bài 3 (trang 171 SGK Toán 4): Điền dấu:

2 kg 7 hg … 2700g

60kg 7g … 6007g

5kg 3g … 5035 g

12 500g … 12kg 500g

Lời giải:

Loading...

2 kg 7 hg = 2700g

60kg 7g > 6007g

5kg 3g < 5035 g

12 500g = 12kg 500g

Bài 4 (trang 171 SGK Toán 4): Một con cá cân nặng 1 kg 700g, một bó rau cân nặng 300g. Hỏi cá và rau cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Lời giải:

Đổi 1kg 700g = 1700g

Cả rau và cá cân nặng là:

1700 + 300 = 2000 g = 2kg.

Đáp số: 2 kg

Bài 5 (trang 171 SGK Toán 4): Một xe chở được 32 bao gạo, mỗi bao cân nặng 50kg. Hỏi số xe chở được tất cả bao nhiêu tạ gạo?

Lời giải:

Số gạo xe đó chở được là: 50×32=1600 (kg) hay 16 tạ.

Đáp số: 16 tạ gạo

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về đại lượng
5 (100%) 480 đánh giá