Home / Giải bài tập Toán học lớp 4 / Giải Toán lớp 4 Tính chất giao hoán của phép nhân

Giải Toán lớp 4 Tính chất giao hoán của phép nhân

Giải Toán lớp 4 Tính chất giao hoán của phép nhân

Bài 1 (trang 58 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào ô trống:

giai toan lop 4 tinh chat giao hoan cua phep nhan - Giải Toán lớp 4 Tính chất giao hoán của phép nhân

Lời giải:

a) 4 x 6 = 6 x 4

207 x 7 = 7 x 207

b) 3 x 5 = 5 x 3

2138 x 9 = 9 x 2138

Bài 2 (trang 58 SGK Toán 4): Tính:

a) 1357 x 5

7 x 853

b) 40263 x 7

5 x 1326

c) 23109 x 8

9 x 1427

Lời giải:

a) 1357 x 5 = 6785

7 x 853 = 5971

b) 40263 x 7 = 281841

5 x 1326 =6630

c) 23109 x 8 = 184872

9 x 1427 = 12843

Bài 3 (trang 58 SGK Toán 4): Tìm hai biểu thức có giá trị bằng nhau:

a) 4 x 2145;

b) (3 + 2) x 10287;

c) 3964 x 4;

d) (2100 + 45) x 4;

e) 10287 x 5;

g) (4x 2) x(3000 + 964)

Lời giải:

a) 4 x 2145 = d) (2100 + 45) x 4 (d)

c) 3964 x 4 = (4x 2) x(3000 + 964) (g)

e) 10287 x 5 = b) (3 + 2) x 10287 (b)

Bài 4 (trang 58 SGK Toán 4): Số?

giai toan lop 4 tinh chat giao hoan cua phep nhan 1 - Giải Toán lớp 4 Tính chất giao hoán của phép nhân

 

Lời giải:

a) a x 1 = 1 x a = a

b) a x 0 = 0 x a = 0

Xem thêm:  Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 122

Check Also

duyen dang hoc sinh 300x165 - Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp …