Giải Toán lớp 4 Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

Giải Toán lớp 4 Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

Bài 1 (trang 20 SGK Toán 4): Viết theo mẫu:

Giải Toán lớp 4 Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

Bài 2 (trang 20 SGK Toán 4): Viết mỗi số sau thành tổng (theo mẫu): 387; 873; 4738; 10 837.

Mẫu: 387 = 300 + 80 + 7.

Lời giải:

873 = 800 + 70 + 3;

4738 = 4000 + 700 + 30 + 8

10837 = 10000 + 800 + 30 + 7

Bài 3 (trang 20 SGK Toán 4): Ghi giá trị của chữ số 5 trong mỗi số ở bảng (theo mẫu)

Loading...

Giải Toán lớp 4 Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

 

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

Giải Toán lớp 4 Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
5 (100%) 480 đánh giá